Skip to main content

Pressinbjudan: prognos för årets vårflod

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 11:06 CET

En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. Foto:Inge Maria för Unsplash

Tisdagen den 13 mars håller Dalälvens älvgrupp ett ordinarie möte där man bland annat går igenom prognosen för årets vårflod. Media är välkomna till en pressträff efter mötet för att ta del av den samlade lägesbilden. 

Älvgruppens övergripande syfte är att vara forum för samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt att ge bättre förutsättningar för samverkan vid högflödessituationer och i händelse av dammhaveri. Anmäl till daniel.falt@lansstyrelsen.se om ni vill närvara vid pressträffen. 

Plats: First Hotel Grand Falun
Datum: 13 mars
Tid: kl.15.45

För mer information kontakta:
Eva-Karin Ljunglund, beredskapssamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
mail: eva-karin.ljunglund@lansstyrelsen.se
tel: 010 22 50 449

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.