Skip to main content

Pressinbjudan: Talman Andreas Norlén besöker Dalarna och firar Demokratin 100 år

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 13:30 CEST

Talman Andreas Norlén Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag.

Den 4 och 5 oktober besöker talman Andreas Norlén Dalarna. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och är ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Ylva Thörn.

Det är nu hundra år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första kvinnorna kunde ta plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar därför riksdagen demokratins genombrott.

- Den svenska demokratin är ett angeläget ämne. Under besöket i Dalarna vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott, men framförallt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

- Att värna och upprätthålla demokratin är ett av länsstyrelsen viktigaste uppdrag, säger landshövding Ylva Thörn. Jag ser fram emot de samtal som jag och flera med mig kommer få möjlighet att föra tillsammans med talman Andreas Norlén under de två dagar han är här.

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.
Intervjumöjligheter: Ca 13.20 i samband med lunchen på Gastronomen, Nissers väg 6, finns möjligheter till 2 kortare intervjuer med talmannen. Samma sak gäller 17.20 på Högskolan i Dalarna då det finns ca 3 intervjutillfällen på vardera 5-7 minuter.
Intervjutiderna bokas via mejl i förväg hos Lotta Larson, kommunikationschef, Länsstyrelsen i Dalarnas län,  lotta.larson@lansstyrelsen.se

Program

Fredag 4 oktober

11.00 Talmannen föreläser och samtalar om demokrati med gymnasieelever

Plats: Falu Frigymnasium

12.35 Lunch i skolmatsalen

16.00 Öppet program om demokrati, tolerans och öppenhet

Plats: Högskolan Dalarna

Samtal

Medverkande: Talman Andreas Norlén, landshövding Ylva Thörn och moderator Gabriel Ehrling

Föreläsning

Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet

Panelsamtal

Medverkande: Madelene Goldman, rektor Lorensberga skola, Sheyma Sheiknur, inkluderingssamordnare Dalarnas idrottsförbund och Therese Leopoldsson, stiftskonsulent Svenska kyrkan.

Avslutning och samtal med publiken

Medverkande: Talman Andreas Norlén och moderator Gabriel Ehrling

Lördag 5 oktober

13.00 Invigning av utställningen Fira demokratin

Plats: Stadsbiblioteket Ludvika

Medverkande: Talman Andreas Norlén, Christer Björklund, chef Dalarnas museum, Julia Fritzon, ordförande Rädda barnen Ludvika/Smedjebacken, Syed Salami, Ludvika Cricketförening och Gunnar Persson, kyrkoherde Ludvika församling

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.