Skip to main content

Rättelse gällande pressmeddelandet ”Mer kontanter och färre bankkontor”

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:44 CET

I pressmeddelandet som skickades ut från oss idag, 1 december, anges att 95 Handelsbankskontor runtom i landet har stängt. Uppgiften är felaktig. Det är kontanthanteringen som har upphört. Länsstyrelsen beklagar verkligen det inträffade.

Kontaktperson:
Christina Rehnberg, Länsstyrelsen Dalarna, 070-619 91 19

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.