Skip to main content

Rättelse: Ny tid för signering av Dalarnas krishanteringsstrategi

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 14:00 CEST

Från långvarigt strömavbrott till skogsbränder. Den nya krishanteringsstrategi sätter riktningen för hur Dalarnas aktörer gemensamt hanterar de samhällsstörningar som drabbar länet. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Måndagen den 30 september samlas företrädarna för Dalarnas krishanteringssystem i Falun för att underteckna en ny regional krishanteringsstrategi. Strategin sätter riktning för länets arbete i hela kedjan, från förebyggande insatser till hantering av samhällsstörningar. Media är varmt välkomna att närvara under ceremonin som börjar 13.00. Inte 12.00 som tidigare kommunicerats.

För mer information läs tidigare pressinbjudan: https://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/pressinbjudan-ny-strategi-foer-hur-dalarna-hanterar-kriser-och-hoejd-beredskap-2923955

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.