Skip to main content

Regeringen förlägger sitt regeringssammanträde i Dalarna den 9 februari

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 13:00 CET

Den 9 februari välkomnar landshövding Ylva Thörn regeringen till residenset i Falun dit regeringssammanträdet förläggs den dagen.

På agendan står bland annat att gemensamt fördjupa sig i förutsättningarna för olika delar av Sverige.

- Vi välkomnar regeringen och ser väldigt positivt på det här initiativet att stärka gemenskapen mellan stad och land, säger landshövding Ylva Thörn.

Efter regeringssammanträdet kommer statsråden att åka vidare ut på olika besök till ett antal län i Mellansverige.

Media bjuds in till dels ett fototillfälle med hela regeringen och efter sammanträdet till en pressträff:

Kl 10:50 Fototillfälle med hela regeringen. Adress: Landshövdingens residens, Innergården, Slaggatan 14, Falun
Kl 12:30 Pressträff Länsstyrelsen, lokal Dalarummet, Åsgatan 38, Falun.

Medtag presslegitimation. Anmälan krävs till båda aktiviteterna senast den 7 februari per e-post till:

sb.press@regeringskansliet.se

Kontaktperson regeringskansliet: Ingela Nilsson, pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven, ingela.nilsson@regeringskansliet.se, tel 072-551 41 16

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.