Skip to main content

Regeringen förlänger Landshövding Ylva Thörns förordnande

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 11:40 CEST

På regeringens möte i förmiddags beslutade man att förlänga Landshövding Ylva Thörns förordnande med ytterligare två år.

- Det är stort, roligt och inspirerande att ha fått fortsatt förtroende, säger Ylva Thörn. Dalarna är ett fantastiskt län med enorma möjligheter men vi har även utmaningar. Jag hoppas kunna bidra till att utveckla möjligheterna och jag kommer att fortsätta mitt arbete med att försöka minska effekten av utmaningarna.

Landshövding Ylva Thörns förordnande löper nu till 31 juli 2021.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.