Skip to main content

Så motverkar vi hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:28 CET

Den 21 november bjuder Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge kommun in till konferens på temat: hedersrelaterat våld. Konferensen är startpunkten för uppmärksamhetsveckan - bakom fasaderna. Landshövding Ylva Thörn inleder dagens konferens som behandlas frågan om hedersrelaterat våld och hur olika aktörer kan arbeta tillsammans genom samverkan.

Konferensen kommer att beröra frågeställningar som: Vad kan vi erbjuda för hjälp om de som uppger att de är utsatta eller riskerar att bli? Hur går jag vidare? Kan jag göra något för att hjälpa den utsatta, exempelvis med föräldrar? Vad gäller vid könsstympning och tvångsäktenskap. Och vilken betydelse spelar klanen?

Aktiviteten är ett samarrangemang av Borlänge kommun och Länsstyrelsen i Dalarna. Den ingår som en del i uppmärksamhetsveckan – Bakom fasaderna. Veckan anordnas av Länsgruppen mot våld i nära relationer utifrån; Världsdagen mot barnmisshandel, Barnkonventionens dag samt internationella dagen mot våld mot kvinnor. 

Media är välkomna att närvara under hela dagen. 

När: 21 november, 09.00 - 16.00

Var: OBS! Ny lokal.

Hotell Galaxen

Jussi Björlingsväg 25, Borlänge

Lokal: Stora Björn

Program:

8.30 Registrering

9.00 Landshövding Ylva Thörn, Dalarna inleder dagens konferens och uppmärksamhetsveckan – Bakom Fasaderna

9.15 Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland – Regeringens utredare av strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. Utifrån utredningen belyser hon hur man kan arbeta med att motverka hedersrelaterat våld. Tillsammans med Mikael Thörn och Bo Lagerkvist, även de Länsstyrelsen Östergötland lyfts specifikt könsstympning, tvångsäktenskap samt klanens betydelse.

10.00 Paus med fika

10.20 Fortsättning Länsstyrelsen Östergötland

12.00 Stefan Forsmark, skolchef Borlänge kommun

Toleransprojektet. Ett projekt om hur du aktivt kan arbeta för att motverka intolerans och rasism i samhället och hur du kan samarbeta för kulturell och etnisk mångfald i Dalarna.

12.30 lunch

13.30 Konferensen fortsätter med workshop. Eftermiddagen delas upp i två pass. Ett pass för anställda i Borlänge kommun och ett för övriga deltagare. 

För mer information kontakta 
Kerstin Bergman, samordnare på Länsstyrelsen Dalarna 
mail: kerstin.bergman@lansstyrelsen.se
tel: 010 225 04 25

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.