Skip to main content

Samtliga röster i omvalet till Falu kommunfullmäktige är färdigräknade

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 16:46 CEST

Länsstyrelsen har under dagen räknat färdigt och kontrollerat brevrösterna och de kvarvarande förtidsrösterna. Samtliga röster är nu räknade och alla röster har kommit in i tid. Den slutliga mandatfördelningen i Falu kommun kan ses på valmyndighetens hemsida www.val.se.

För mer information om Länsstyrelsens valräkning kontakta
Helle Bryn-Jensen, jurist, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-225 03 96
Mail: helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.