Skip to main content

SMHI utfärdar klass 2 varning i Dalarna – trafikanter uppmanas ta det lugnt i trafiken

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 13:42 CET

Under tisdagsdygnet passerar ett lågtryck österut över Svealand. I samband med det finns risk för stora snömängder. I Dalarnas län har SMHI utfärdat en klass 2 varning, där kan det på en del ställen komma mellan 10 och 20 cm snö under tisdagen. Friska till hårda byvindar är också att vänta.

Störst nederbörd förväntas södra och sydöstra Dalarna att drabbas av. Enligt SMHI är det osäkert hur stor del av nederbörden i södra Dalarna som kommer att vara snö och hur stor del som kommer att vara regn. Klart är dock att nederbörden kommer påverka väglaget och att många bilister fortfarande kör på sommardäck. Därför uppmanas samtliga trafikanter att ta det lugnt i trafiken och planera sina resor med tanke på väglaget.

Under onsdagen förväntas lågtrycket dra vidare österut, samtidigt som det kommer in kallare luft över Dalarna. Allmänheten uppmanas följa väderutvecklingen via SMHI och vara beredda på att det kan ske störningar i elförsörjningen. 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.