Skip to main content

Stor satsning på Fulufjällets nationalparker

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 08:34 CEST

Sedan 2012 är Fulufjället nationalpark på båda sidor av den svensk-norska gränsen. Nu går EU in med 3,6 miljoner kronor för att stötta ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Nasjonalparksstyret for Fulufjellet. Målet är att skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv, och genom gemensamma åtgärder presentera båda nationalparkerna som en sammanhängande enhet.

Under vintern har en förstudie kartlagt områdets intressenter, företag, aktiviteter och andra pågående projekt. Det nu beviljade huvudprojektet ska tillvarata nationalparkernas skyddsvärden, och samtidigt underlätta för dem som vill utveckla besöksnäringen i Fulufjällets nationalparker.

Äntligen har en gränsöverskridande besöksstrategi möjlighet att komma på plats, säger Björn Forsberg, enhetschef på Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Dalarna. Det här projektet kommer att öka kvaliteten, tillgängligheten och upplevelsen för besökarna i Fulufjällets nationalparker samtidigt som naturvärdena tas tillvara.

Efter en lång process invigdes Fulufjällets nationalpark på svensk sida år 2002. Tio år senare, 2012, invigdes Fulufjellet nasjonalpark på den norska sidan.

FAKTA

  • Projektet pågår 2016–2018 och genomförs av Länsstyrelsen Dalarna och Nasjonalparksstyret for Fulufjellet i Norge.
  • Arbetet bekostas av Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Dalarna, Nasjonalparksstyret, Miljödirektoratet, Hedmark fylkeskommune och IR-medel. Totalt omfattar projektet en budget på 7,7 miljoner kronor, varav 4,9 miljoner täcker den svenska sidans kostnader och 2,8 miljoner den norska sidans kostnader.
  • Här finns Sveriges högsta vattenfall och världens äldsta levande träd. Totalt finns 140 kilometer markerade vandringsleder, flera övernattningsstugor och raststugor och besökscentret naturum Fulufjället.
  • «Nasjonalparkstyret for Fulufjellet» är förvaltningsmyndighet for Fulufjällets nationalpark på norsk sida. Detta är en statlig myndighet bestående av representanter från Trysil kommun och Hedmarks fylkeskommun i Norge.

Kontaktpersoner:

Björn Forsberg, enhetschef, naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna. Tfn: 010-225 02 39.
Epost: bjorn.forsberg@lansstyrelsen.se

Agneta Arnesson Westerdahl, projektledare Länsstyrelsen Dalarna. Tfn: 010-225 03 15.
Epost: agneta.arnesson-westerdahl@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.