Skip to main content

Stora snömängder i länet - Länsstyrelsen avråder från jakt med lös hund

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 14:19 CET

Rådande väderförhållanden i Dalarnas län med väldigt stora snömängder, kyla och delvis skare har medfört att djuren har svårt att ta sig fram. Foto: Tommy Sjöberg/Mostphotos

Väderleksförhållandena i länet är för tillfället sådana att viltet kan utsättas för onödigt lidande vid jakt med lös hund. Länsstyrelsen i Dalarnas län avråder därför från sådan jakt i länet.

Rådande väderförhållanden i Dalarnas län med väldigt stora snömängder, kyla och delvis skare har medfört att djuren har svårt att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund efter vilt som med svårighet kan förflytta sig framåt medför att viltet utsätts för onödigt lidande och påfrestning. Länsstyrelsen vill därför påminna om reglerna i jaktlagen och jaktförordningen.

- Enligt jaktlagen ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund ske på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare för viltfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Av jaktförordningen framgår att Länsstyrelsen får fatta beslut om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.

- På Länsstyrelsen förutsätter vi att varje jägare gör en ansvarsfull bedömning av lämpligheten att jaga med hund, så att ett förbud inte blir nödvändigt, avslutar Jonas Bergman. 

För mer information kontakta
Jonas Bergman, funktionssamordnare jakt och vilt, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 010 225 03 17
Mobil: jonas.bergman@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.