Skip to main content

Sverige tillsammans - en konferens om integration 12 februari i Falun

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 10:00 CET

I oktober förra året bjöd Regeringen in till nationell samling för att diskutera integrationsfrågorna. Nu fortsätter arbetet ute i landet och den 12 februari är det dags för Falun och Dalarna.

På Regeringens uppdrag arrangerar Länsstyrelsen i Dalarna den 12 februari en regional konferens under samma namn - Sverige tillsammans. Syftet är att skapa en god dialog mellan olika myndigheter, kommuner och landsting för att underlätta den samverkan som krävs för ett framgångsrikt integrationsarbete.

På konferensen deltar, förutom Landshövding Ylva Thörn, kommuner och landsting även Erik Nilsson, statssekreterare hos Ylva Johansson, SKL, Polisen och andra berörda myndigheter.

I samband med konferensen är media välkommen till en informationsstund där det bland annat kommer finnas möjligheter att ställa frågor till Erik Nilsson och Landshövding Ylva Thörn.

Tid för intervjuer: 12.30-13.00. Var vänlig och anmäl önskemål om intervjuer med Landshövding Ylva Thörn och statssekreterare Erik Nilsson till kommunikationschef Lotta Larson, lotta.larson@lansstyrelsen.se

Ladda ner och läs mer om programmet.


Plats: Lugnetkyrkan, Lugnetvägen 1, Falun

Välkomna!

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.