Skip to main content

Tre nya naturreservat i Dalarna

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 07:45 CEST

Bild från Högsvedens naturreservat.

Lindänget, Vålberget och Högsveden, så heter Dalarnas nya naturreservat. I reservaten skyddas strandängar, vandringsvänlig skog, gamla tallar och mycket mer! Lindänget och Vålberget passar extra bra för ett besök under soliga sommardagar.

Lindänget, Orsa kommun

Lindängets betade strandängar ligger vackert längs med Orsasjön. Här rastar flyttande fåglar på väg norr- eller söderut. Här blommar kalkgynnade växter och här frodas ovanliga snäckor, fjärilar och trollsländor. Med hjälp av fågeltorn och leder kan du som besökare njuta av detta paradis!

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/orsa/lindanget.html

Vålberget, Gagnef kommun

Vålbergets naturreservat ligger i en nordvänd sluttning strax norr om fäboden Vålberget. Här har skogen åter slutit sig efter att fäboddriften har upphört. Spår efter detta syns dock ännu tydligt på olika sätt i skogen.

Naturreservatet ligger lättillgängligt på knappt en mils avstånd från både Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo. Genom naturreservatet och upp till fäboden går två smala vägar som även nyttjas för vandring. Den östra vägen ingår i ett större ledsystem i Gagnefs kommun.

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/gagnef/valberget.html

Högsveden, Falu kommun

Några mil öster om Enviken och Linghed finns Högsvedens naturreservat. Här finns en skog med gamla tallar, där vissa har spår efter skogsbränder och andra efter inhuggningar från människor.

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/falun/hogsveden.html

Kontaktpersoner: 

Lennart Bratt
E-post: Lennart.Bratt@lansstyrelsen.se
Telefon: 076-770 47 09

Sarah Norling
E-post: Sarah.Norling@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 54

Hannah Brandin
E-post: Hannah.Brandin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 22

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.