Skip to main content

Tre nya naturreservat i Ludvika kommun

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2016 09:00 CEST

Vidsträckta skogar i de nya naturreservaten Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat om tre nya naturreservat i Ludvika kommun. Det är Kullerbergen, Lejberget och Kanaberget som alla ligger i närheten av Fredriksberg i den västra delen av kommunen.

- Det är ovanligt att hitta så här stora sammanhängande skogar med så hög ålder, säger Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen Dalarna. Framförallt i Bergslagsregionen med en historia av hårt skogsbrukande kopplat till gruvnäringen.

De nya naturreservaten sträcker sig över ett område på 1400 hektar. Det motsvarar 14 kvadratkilometer. På höjdernas hällmarker växer det mest tall, medan granen dominerar i svackor och lägre liggande terräng. Här finns flera hotade arter som nu får ökade chanser att finnas kvar i landskapet.

- Området är väl värda besök under alla årstider, säger Fredrik Enoksson. Det finns stora myrområden, exempelvis Kullerbergsmossen, med hjortron och tranbär. Och med lite tur kan man få se några av de fåglar som finns på myrarna, exempelvis orre, grönbena, ljungpipare och gluttsnäppa.

En plan för att förbättra tillgängligheten finns också. Länsstyrelsen kommer anlägga parkeringsplatser vid Kullerbergen och rusta upp vandringsleden till toppen av Stora Kullerberget. Därifrån är utsikten milsvid och det finns även en raststuga som är öppen året om.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.