Skip to main content

Två ansökningar om skyddsjakt på varg i Dalarna - beslut om att bevilja den ena och avslå den andra

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 09:25 CEST

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att bevilja en ansökan om skyddsjakt på varg i Djura, Leksand kommun. Samtidigt avslår man ytterligare en ansökan i samma område.

Beviljandet gäller den varg som angripit får två gånger i sommar och en gång i höst. En DNA analys har visat att det är samma varg som stått för de tre angreppen. Länsstyrelsen har tidigare fattat beslut om skyddsjakt på denna varg utan att den fälldes inom utsatt jakttid. När nu ytterligare angrepp skett fattar Länsstyrelsen ett nytt beslut om skyddsjakt. Jakttiden gäller mellan 29/10-12/11.

Den andra skyddsjaktsansökan som inkommit gäller för ett angrepp på hund. Anledningen till att en varg angriper får kan skilja sig från varför den angriper hundar och enligt reglerna om skyddsjakt får inte hundangrepp och fårangrepp adderas i bedömningen. Området är inte heller detsamma som i det fall där skyddsjakt nu är beviljad. Därför avslår Länsstyrelsen den skyddsjaktansökan.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.