Skip to main content

PÅMINNELSE Pressinbjudan Val 2018 - så här jobbar Länsstyrelsen, den regionala valmyndigheten

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 10:30 CEST

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

I september 2018 går Sverige till val i en tid då begreppet valpåverkan dyker upp allt oftare i den offentliga debatten. Hur rustar sig länsstyrelserna, de regionala valmyndigheterna, för att stå emot detta?

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent. Decentraliserat eftersom både röstning och rösträkning sker lokalt över hela landet. Rösterna räknas manuellt och minst två gånger i sluträkningen. Transparent därför att såväl röstmottagning och rösträkning är offentliga. Detta gör att det är svårt att påverka valresultatet utifrån. Förberedelserna och genomförandet sker som tidigare enligt instruktionerna i val-lagen (2005:837) samtidigt som begreppet informationspåverkan har fått en ny roll.

Vid den här pressträffen finns Länsstyrelsens i Dalarna rättschef Marie Hammerin-Söderström, valansvariga Helle Bryn-Jensen och kommunikationschef Lotta Larson på plats för att närmare beskriva förberedelser och genomförande samt diskutera frågor kring källkritik utifrån ett påverkansperspektiv.

När: Onsdag den 4 april kl. 10.00
Var: Hos Länsstyrelseni Dalarnas län på Åsgatan 38, Falun

Anmälan görs till lotta.larson@lansstyrelsen.se, tel 076 766 7980

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.