Skip to main content

Uppmärksamhetsveckan ”Bakom fasaderna” lockade storpublik

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 07:00 CET

Kerstin Bergman och Syvonne Nordström på Länsstyrelsen i Dalarnas län är nöjda med intresset för uppmärksamhetsveckan.

Under veckan som gick stod Dalarnas Länsgrupp mot våld i nära relationer som värdar för uppmärksamhetsveckan ”Bakom fasaderna”. Fokus var på barns utsatta situation och under tre konferensdagar samlades cirka 550 deltagare från länets skolor, socialenheter, öppenmottagningar och frivilligorganisationer.

– Intresset var mycket större än vad vi hade räknat med. Vid ett tillfälle fick vi lov att byta lokal för att få in fler personer, berättar Kerstin Bergman på Länsstyrelsen i Dalarnas län, en av initiativtagarna till uppmärksamhetsveckan.

Även om det var ett stort intresse från personal både inom skola och socialtjänst så saknade Kerstin chefer och politiker bland deltagarna.

– Ska vi lyckas med de här frågorna så måste de få en högre prioritet bland kommunledningarna. Det händer mycket positiva saker ute i kommunerna, men det är frustrerande att frågan inte står högre på agendan hos dem som fattar besluten.

Kerstin hade gärna sett att det varit fler män som deltog också.

– Det varierade så klart under veckan, men sista dagen som handlade om barns relationer till deras våldsutövande fäder så var säkert 97 procent av de som deltog kvinnor. Där har vi något att jobba med.

Syvonne Nordström arbetar tillsammans med Kerstin på Länsstyrelsen i Dalarnas län och hon lyfter fram det stora engagemang som visade sig under veckan.

– Det finns en kämparglöd i länet och det var många som blev inspirerade under dagarna. Det var också ett av våra syften med veckan. Dels vill vi lyfta frågan och uppmärksamma fler på problem med våld i nära relationer. Dels vill vi inspirera och ge de människor som jobbar med frågorna fler verktyg att ta till i sitt arbete. Det är ett mångfacetterat problem där vi måste arbeta tillsammans för att hjälpa de som utsätts. Det gäller inte minst de barn som lider i det tysta.

Både Kerstin och Syvonne vill också lyfta fram att det hänt mycket inom området och att kunskapen om våld i nära relationer ökat kraftigt de senaste tio åren.

– Vi har flyttat fram positionerna inom en rad olika områden. Idag har vi kunskap om problematiken och därmed bättre förutsättningar för att hjälpa dem som drabbats, avslutar Kerstin. 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.