Skip to main content

Uppmärksamma barns familjehemligheter

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

Missbruk, våld och psykisk ohälsa. Det finns många barn som lever med det i sina familjer och inte vågar berätta. Tisdag den 16 februari har Länsstyrelsen, Rädda Barnen och Folkuniversitetet en konferens för aktörer som arbetar med barn. Konferensen är del av uppmärksamhetsveckan "Ingen får veta", som Falu kommun och andra aktörer arrangerar under vecka 7.

Konferensen Barns familjehemligheter vänder sig bland annat till personal inom förskola, skola, rättsväsendet, socialtjänst, LSS och folkhälsa i hela länet. Även allmänheten är välkommen att delta. Det handlar om att kunna uppmärksamma barn som lever med missbruk, våld eller psykisk ohälsa hemma.

Uppmärksamhetsveckan anordnas av Falu kommun tillsammans med andra aktörer i länet.

Media bjuds in att delta

Datum och tid: Tisdagen den 16 februari 2016, kl. 09.30-16.00.

Plats: Grand hotell, Trotzgatan 9-11, Falun.


Ur programmet:


Utsatthet tidigt i livet - vad får det för konsekvenser?
För att förhindra framtida lidande är det avgörande att på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka när barn utsätts för våld. 

Steven Lucas, medicinsk doktor och överläkare vid Uppsala universitet och NCK.

Hur hanteras barn och unga som upplevt våld i familjen i mötet med olika myndigheter?
Barns berättelser, domstolsprotokoll och intervjuer med personal pekar på utvecklingsbehov av samhällets
skydd och stöd till barn och unga som utsatts för våld.

Elisabet Näsman, professor i sociologi, Uppsala universitet.

"ANDT på schemat" handlar om att öka kunskapen om, och minska högstadieelevers användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet har pågått i Borlänge sedan 2012.

Göran Haglind, skolintendent, Borlänge kommun.

Ladda ner hela programmet

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.