Skip to main content

Utsatta som misshandlas – så upptäcker vi våldet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 13:40 CET

Frågor om våld, och inte minst sexuellt våld, är ofta ett tabu- och skambelagt område som gör att både de utsatta kvinnorna och de berörda yrkesgrupperna kan ha svårt att prata om övergreppen.

Kvinnor i missbruk, kvinnor med funktionsvariationer och äldre kvinnor tillhör grupper vars omständigheter gör det svårt att upptäck om de utsätts för våld. Om vi ska förhindra våldet måste alla som kommer i kontakt med utsatta kvinnor bli bättre på att upptäcka det. Därför anordnar Länsstyrelsen en kunskapshöjande dag på temat. Landshövding Ylva Thörn inledningstalar och media är varmt välkomna.

Syfte med konferensen är att öka medvetenheten om hur våld kan förekomma i olika situationer och vilka möjligheter och svårigheter finns i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld. Syftet är också att öka kunskapen om våld och sexuella övergrepp riktade mot särskilt utsatta grupper, flickor och kvinnor:

  • med missbruksberoendeproblematik,
  • med erfarenhet av prostitution och människohandel,
  • med funktionsnedsättning samt
  • mot äldre kvinnor.

– Frågor om våld, och inte minst sexuellt våld, är ofta ett tabu- och skambelagt område som gör att både de utsatta kvinnorna och de berörda yrkesgrupperna kan ha svårt att prata om övergreppen. Att fördjupa och komplettera befintliga utbildningar är ett angeläget steg i vårt utvecklingsarbete, Säger Rusmira Pérez Dervisic, Strateg inom Våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

När: Torsdag 21 februari kl. 8.30 – 16.00
Plats: Kulturhuset tio14, Teatergatan 3 Falun

Den 22 februari hålls samma konferens i Mora: Tid kl. 8.30 – 16.00 Plats: Mora Parken, Parkvägen Mora

Läs hela programmet här.

För mer information kontakta:
Rusmira Pérez Dervisic, Strateg inom Våld i nära relationer, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 30

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.