Skip to main content

Utställning för att fira den svenska Tryckfrihetsförordningen 250 år

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 07:00 CET

Den 2:a december år 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en grundlag som avskaffade censuren och öppnade upp myndigheternas arkiv för allmänheten – Tryckfrihetsförordningen. 

Tryckfrihetsförordningen innebar rätten för alla att:

  • publicera tankar, fakta och idéer i tryck.
  • ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc).

Denna rättighet kallas i dag för offentlighetsprincipen och är ännu rätt unik i världen. Tryckfrihetsförordningen präglar vårt öppna samhälle och är en viktig del av vår demokrati. För att fira och uppmärksamma dagen så anordnar Länsstyrelsen i Dalarnas län en öppen utställning på kontoret i Falun. Här presenteras bland annat historien kring Tryckfrihetsförordningen och ett exempel på begäran av handling för att pröva offentlighetens principer under Gustav III:s tid. Vi visar också upp historiska stämplar, pärmar och handlingar från länsstyrelsens eget arkiv.

När: Utställningen är öppen mellan 10.00-16.30 fredagen den 2:a december
Var: Länsstyrelsens kontor på Åsgatan 38 i Falun  

För mer information kontakta:
Thera Bergman, Arkivarie Länsstyrelsen i Dalarnas län  
Telefon: 010-225 04 22 
E-post: thera.bergman@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.