Skip to main content

Utvidgning av Gåsbergets naturreservat i Rättvik skapar fristad för hotade arter

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 09:05 CEST

Genom att utöka Gåsbergets naturreservat hoppas Länsstyrelsen på att skapa en livskraftig fristad för hotade lavar, svampar, insekter och fåglar. Med hjälp av planerade naturvårdsbränningar kommer området att sjuda av nytt liv.

Våren 1888 gick till historien som oerhört varm och torr. Inte en droppe regn föll mellan påsk och midsommar. Därför var det inte konstigt att skogsbränderna blev många och stora det året. I Rättviks kommun med omnejd svepte en brand över 20 000 hektar skog. Kvar lämnades lövbrännor, skogsbestånd som utvecklas naturligt efter brand där andelen lövträd är högre än i den omgivande barrskogen.

– Här på Gåsberget finns idag en av Sveriges största lövbrännor. Mängden lövträd, varav många gamla, grova och döda, skapar ett eldorado för lavar, svamp, insekteroch fåglar, berättar Jonas Bergstedt, Naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Lövbrännor var en gång vanliga i det svenska landskapet, men det senaste århundradets skogsbruksmetoder, och allt effektivare brandbekämpning, har gjort att de idag är sällsynta. För att skydda den stora lövbrännan på Gåsberget bildade Länsstyrelsen 1992 ett 500 hektar stort naturreservat. Sedan dess har myndigheten genomfört en naturvårdsbränning i områdets norra del för att gynna de brandberoende arter som finns där. Ungefär 50 naturvårdsintressanta arter har idag hittats i reservatet.

Nu utvidgas reservatet med 86 hektar åt sydväst. Huvudsyftet med utvidgningen är att säkra mer mark för reservatets organismer.

– Vi har konstaterat att området dels är bevuxet av naturskog med lövbrännekaraktär, samtidigt som det finns större ytor som lämpar sig för naturvårdsbränning. De kommande åren planerar vi därför att utföra ett flertal naturvårdsbränningar, såväl i det gamla reservatet som inom utvidgningen, berättar Jonas Bergstedt. 

Karta över Gåsbergets naturreservat (rosa markering).
Den del som naturreservatet nu utökas med har klarröd kant och sned-rastrering.

För mer information kontakta: 
Jonas Bergstedt, Naturvårdshandläggare 
jonas.bergsteds@lansstyrelsen.se, tel. 010 225 03 18 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.