Skip to main content

VI SKA VÅGA TALA om sexuella övergrepp

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 14:30 CET

Pressinbjudan: VI SKA VÅGA TALA är en konferens som anordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Rädda barnen och organisationen Våga tala. Dagen kommer att lyfta fram fakta, inspiration och konkreta verktyg för att förebygga övergrepp och förbättra villkoren för de barn som utsätts.

Under dagen får vi lyssna på: 

Erica Mattelin, leg. psykolog från Rädda Barnen, som kommer prata om Stopp! Min kropp! och hur du kan prata med barn om kroppen, kroppens gränser och sexuella övergrepp. 

Sebastian Lysén, initiativtagare VågaTala.nu, kommer prata om vikten av att våga tala, fråga och lyssna på barn och närstående

Olof Risberg, leg. psykolog Pojkmottagningen, kommer prata om vad ett övergrepp kan innebära och hur vi kan skydda de utsatta; och vem är förövaren?

När: torsdag 24 november, kl 13.00-16.30.
Var: Teknikdalen Borlänge, Hörsalen

För mer information kontakta: 
Syvonne Nordström, funktionen för Mänskliga rättigheter & folkhälsa
Mail: Syvonne.Nordstrom@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2250453

Konferensen ingår som en del i uppmärksamhetsveckan – Bakom fasaderna. Veckan anordnas av Länsgruppen mot våld i nära relationer utifrån: Världsdagen mot barnmisshandel (19 november), Barnkonventionens årsdag (20 november) samt Internationella dagen mot våld mot kvinnor (25 november).

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.