Skip to main content

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2016 08:00 CET

Att få kunden att känna sig trygg och säker under resan är en av de viktiga utbildningspunkterna i förarcertifieringen.

I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts - 60 procent av länets ca 500 förare är nu certifierade.

För att bli en certifierad förare inom Serviceresor krävs det att man deltar på en förarcertifieringsutbildning och gör ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Utbildningen är framtagen av branchorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Genom utbildningen får förarna bland annat kunskaper i:

  • Hur de ska bemöta och hjälpa kunder med olika typer av funktionsnedsättningar
  • Hur de skapar en trygg och säker upplevelse för kunden under resan
  • Hur viktigt det är att utföra transporterna på ett trafiksäkert sätt

- Förarna är väldigt positiva till utbildningen och ser den som väldigt viktig. Vi får också höra mycket positivt från våra kunder i olika forum, de upplever att kvalitén på servicen går mot en förbättring, säger Tex Kihlström, chef för Serviceresor på Länstrafiken Örebro.

Länstrafiken ställer numera krav vid upphandlingar av nya entreprenörer att de anställda förarna hos respektive entreprenör ska vara certifierade.Nya mål ska sättas för 2017 och ambitionen är att antalet certifierade förare i länet ska bli ännu fler.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.