Skip to main content

Lätt att köpa biljett tycker resenärer

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:12 CET

Länstrafiken Örebros resenärer tycker att det är enkelt att köpa biljett. De är något mer nöjda än kollektivtrafikresenärer i landet som helhet. Drygt sju av tio, 71 procent, svarar att de är tycker att det är lätt att köpa biljett för resor med Länstrafiken, vilket är sju procentenheter mer än genomsnittet i riket. Det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern 2015 som publiceras i dag.

– Det här är ett kvitto på att resenärerna uppskattar det nya biljettsystemet som vi införde i november 2014. Idag kan resenärer köpa biljett på flera olika sätt, till exempel via mobilappen och webbshopen som är tillgängliga dygnet runt, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Undersökningen visar också att resenärerna är fortsatt nöjda med Länstrafiken. Hela 83% är nöjda med sin senaste resa. Här ligger vi i nivå med övriga landet, som ligger på 81%.

Minst nöjda är resenärerna med informationen vid förseningar och stopp. Endast en av fyra, 26 procent, är nöjd med den typen av information.

– Vi ser en viss ökning av andelen resenärer som är nöjda med informationen vid förseningar och trafikstörningar 2015 jämfört med 2014, då siffran var två procentenheter lägre. Det är dock fortfarande för många som inte är nöjda. Vi jobbar aktivt med att förbättra vår information till resenärerna, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Flera stora förändringar har genomförts de senaste åren som på olika sätt har påverkat Länstrafikens resenärer. Förra året utökades kollektivtrafiken i de södra länsdelarna betydligt, med fler och tätare turer. 2014 året infördes ett nytt linjenät för Örebro stadsbus och ett nytt biljettsystem i hela länet.

– Vår erfarenhet är att det vanligtvis tar några år innan resenärernas uppfattning och beteende förändras efter att vi har genomfört förändringar. På sikt hoppas vi att resenärerna ska uppleva att vi har gjort förbättringar som gör det enklare att åka kollektivt, säger Thony Lundberg.

Undersökningen har genomförts av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baseras på drygt 50 000 intervjuer med både allmänhet och resenärer under 2015. Varje månad har ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15–75 år intervjuats per telefon och svarat på frågor om resvanor, kvalitet och service. 1 200 invånare i Örebro län har intervjuats i undersökningen.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.