Skip to main content

Sahlgrenska Universitetssjukhuset investerar i SyMRI®

Nyhet   •   Maj 26, 2014 13:50 CEST

LEAD-alumnen SyntheticMR AB meddelar idag i ett pressmeddelande att de har ingått ett kommersiellt avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende SyMRI, SyntheticMRs programvara som effektiviserar och förbättrar undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR). Universitetssjukhuset kommer att använda SyMRI i samband med forskning om multipel skleros (MS).

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver framstående forskning inom MS och har investerat i SyMRI NEURO för att initialt använda programvaran i forskningssyfte inom detta område.

”Med SyMRI får vi helt nya möjligheter att följa upp och mäta sjukdomsförlopp med hjälp av kvantifierbar data. Detta öppnar för bättre uppföljning av våra MS-patienter. Målet är att på sikt kunna ta programvaran i kliniskt bruk”, säger Sven Ekholm, Professor och Senior Rådgivare till Göteborg Universitet/BoIC.

”SyMRI ger oss möjlighet att kvantifiera neurodegenerationen vid MS. Vi har under många år studerat sjukdomsprocessen vid MS och vi får nu möjlighet att bättre kvantifiera dessa. SyMRI kan användas för att värdera sjukdomens svårighetsgrad och utvärdera behandlingseffekter, vilket är mycket värdefullt”, säger Jan Lycke, docent i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

SyMRI kommer att användas tillsammans med sjukhusets MR-kameror från Philips.
Bild: SyMRI-screen från syntheticmr.com

För ytterligare information, kontakta 
Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI®, en programvara som effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativa data som ger läkaren ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI är CE-märkt och finns i två produktpaket, SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.symri.com .

_______________________________________________________
SyntheticMR AB är en LEAD-alumn. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt ALMI Företagspartner. www.lead.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera