Skip to main content

Unikt värmekamerasystem till Söderenergi

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 11:30 CET

Termisk Systemteknik har levererat ett värmekamerasystem för kombinerad branddetektion och intrångsövervakning till Söderenergi. Söderenergis lager för biobränsle i Nykvarn övervakas med hjälp av värmekamerateknik utvecklad av Linköpingsföretaget Termisk Systemteknik. I systemet ingår 12 kameror som mäter temperaturutvecklingen i varje bränsleslag för sig. Vid förhöjda temperaturer genereras ett larm så att brandfaran kan avvärjas i ett tidigt skede innan öppen låga uppstår. Systemet larmar också om intrång sker på området.


De olika typerna av biobränsle - flis, returträ, torv och grot som utgörs av spill vid skogsavverkning - förvaras utomhus i högar och riskerar att självantända vid lagring. Systemets värmekameror tar bilder kontinuerligt av varje enskild bränslehög och analyserar temperaturutvecklingen. Tillsammans med den integrerade väderstationen får man en utförlig kartläggning av hela bränsleterminalen. Vid kritiska temperaturnivåer utlöses ett brandlarm.

- För oss är det en stor trygghet att kunna följa värmeutvecklingen i varje bränsleslag. En brand skulle innebära avbrott i vår bränsleleverans till Igelstaverket i Södertälje med driftstopp och omfattande produktionsbortfall som följd, säger Olle Ankarling, logistikansvarig Bränsleenheten på Söderenergi. Temperaturövervakningen gör att vi kan vidta åtgärder innan en brand uppstår och den hjälper oss också att bygga upp en kunskapsbas så vi kan planera vår bränslehantering på bästa sätt, fortsätter han.

Värmekamerasystemet använder avancerad bildanalys för att filtrera bort fordon och tillhandahåller också intrångsövervakning för hela området.

- Systemet är det mest avancerade som vi utvecklat hittills och i dagsläget finns inget liknande för övervakning av biobränslelager i Sverige, säger Claes Nelsson, projektledare på Termisk Systemteknik. Det finns inte heller någon tillgänglig lösning som kombinerar branddetektion och intrångsövervakning med hjälp av värmekamerateknik, tillägger Claes Nelsson.

Systemet TST Fire är resultatet av flera års erfarenhet och utveckling av brandövervakning med värmekamerateknik. Det fungerar i tuff miljö både inom- och utomhus där det råder förhöjd brandrisk till exempel i avfallsbunkrar, lager av biobränsle, avfallslager eller lager av annat bulkmaterial som kol och returpapper. En brand medför stora kostnader bland annat som en följd av produktionsbortfall vilket gör att ett enda avvärjt brandutbrott många gånger innebär att investeringen är betald.

För mer information kontakta:
Patrik Svensson, ansvarig branddetektionssystem, 0766-14 68 10 patrik.svensson@termisk.se
Claes Nelsson, projektledare, 076-369 02 56, claes.nelsson@termisk.se
Stefan Sjökvist, vd, Termisk Systemteknik, 070-535 87 27, stefan.sjokvist@termisk.se
Olle Ankarling, logistikansvarig Bränsleenheten Söderenergi, 076-8033572, olle.ankarling@soderenergi.se

Om Termisk Systemteknik
Termisk Systemteknik utvecklar och säljer kvalificerade produkter, systemlösningar och tjänster inom värmekamerateknik och värmeöverföring. Företaget har omfattande erfarenhet av IR-forskning och erbjuder skräddarsydda lösningar för brand- och processövervakning samt för kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin. Termisk Systemteknik är återförsäljare av FLIRs hela produktsortiment inom termografi.

Bolaget startade 2007 av forskare med bakgrund från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och finns i Mjärdevi Science Park i Linköping. Läs mer på www.termisksystemteknik.se

Termisk Systemteknik är en LEAD-alumn. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova.

www.lead.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy