Skip to main content

Drygt nio av tio chefer jobbar på semestern

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 10:38 CEST

Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT

Fler än nio av tio chefer uppger att de arbetar trots att de har semester. Majoriteten gör det ett antal gånger per vecka. Det framgår av en ny undersökning bland drygt 1 700 ledare som branschorganisationen Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) har gjort. Den visar också att fler än åtta av tio chefer inte kan låta bli att vara uppkopplade på sin lediga tid och att närmare 95 procent läser mejl utanför arbetstid.

En majoritet av de svenska cheferna vittnar om att det är vanligare att jobba efter arbetstid idag än vad det var för ett antal år sedan. Fler än åtta av tio chefer uppger också att de jobbar över och för närmare hälften av chefernahänder det minst flera gånger i veckan, enligt LPT:s undersökning. Det verkar inte heller gå en tydlig gräns mellan fritid och jobb. Bara en av fyra känner sig helt ledig efter arbetstid, på kvällar och helger. Dessutom arbetar nio av tio chefer under sin semester. Majoriteten jobbar minst ett par gånger i veckan på sina lediga dagar, visar undersökningen.

– Även som chef måste du få chans till återhämtning, annars ökar risken för ohälsa. Den som inte får distans till jobbet och möjlighet till vila och återhämtning kan i längden lätt drabbas av utmattningssymptom som exempelvis sömn- och koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur ökar risken för sjukskrivning på sikt, säger Magdalena Stadin, doktorand i hälsa- och vårdvetenskap, som forskar om digital stress i arbetslivet.

Uppkopplingshetsen är också ett problem som vuxit sig starkare de senaste åren. Fler än åtta av tio chefer kan inte låta bli att vara uppkopplade på sin lediga tid och närmare 95 procent läser mejl utanför arbetstid. De flesta kollar mejlkorgen minst några gånger varje dag, på sin lediga tid. Anledningen till det är främst att man inte vill missa något, av nyfikenhet eller av gammal vana. Samtidigt uppger var fjärde chef att det förväntas att de har koll på mejlen även utanför arbetstid.

LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates är i sak positiv till den digitala förändringen, men ser även andra konsekvenser – sett ur chefernas perspektiv.

– Digitala verktyg ska vara en tillgång och möjlighet men de gör oss också mer tillgängliga. Det gör att allt fler chefer har svårt att släppa arbetet vilket i sin tur bidrar till en ökad stress och andra problem. I dagens samhälle finns det en märklig förväntning på omedelbar bekräftelse, lite som att chefer är 112:s motsvarighet och alltid ska rycka ut. Alla till mans bör kanske fundera över vilka förväntningar man har och ska ha. Våra chefer ska hålla länge, säger hon.

Nästan samtliga chefer upplever stress, enligt LPT:s undersökning. Var tredje känner sig stressade flera gånger om dagen, minst. Det som stressar cheferna mest är en hög arbetsbelastning följt av krav från ledningen och att försöka få ihop livspusslet.

Från rapporten

  • 92% jobbar på semestern (60% gör det minst någon gång i veckan)
  • 82% har helt eller delvis svårt att låta bli att vara uppkopplad.
  • 94% kollar jobbmejlen eller andra kommunikationsverktyg efter arbetstid.
  • 98% jobbar över (46% gör det minst flera dagar per vecka).
  • 27% känner sig alltid helt ledig efter arbetstid.
  • 99% upplever stress kopplat till arbetet (36% gör det minst någon gång per dag)

Om rapporten

Denna rapport sammanfattar en kvantitativ webbundersökning genomförd via Questback Essentials på uppdrag av LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor. Under perioden 16 maj – 7 juni 2019 genomfördes totalt 1 704 intervjuer bland LPT:s medlemmar, alla individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Rapporten utgår från en enkät som består av 41 frågor som handlar om arbetsmiljö kopplat till hälsa och stress.

  • 46 % av respondenterna är kvinnor
  • 54 % av respondenterna är män
  • Respondenterna representerar ett brett urval av branscher med viss övervikt på IT-branschen

För mer information, kontakta:

Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT
lorri@lipt.se
070-825 03 66

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 17 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.