Skip to main content

Många chefer vet inte att asylsökande kan få tillstånd att arbeta i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 13:34 CEST


Många svenska chefer saknar kunskap om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd, samtidigt som många säger sig vilja anställa nyanlända. Det visar en rapport från Ledarna inom Privat Tjänstesektor, baserad på en stor undersökning bland sina medlemmar
.

Bara strax över hälften av respondenterna känner till att många vuxna asylsökande faktiskt kan få tillstånd att jobba i väntan på uppehållstillstånd (54 procent). Bland manliga chefer känner 55 procent till detta, medan motsvarande siffror bland kvinnliga kollegor är 53 procent.

– I hög utsträckning är det våra medlemmar, chefer inom tjänstesektorn, som faktiskt ska lösa integrationen i praktiken. Men vår undersökning visar att de saknar kunskap, verktyg och processer. Att så få vet om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd är inget annat än ett stort misslyckande för ansvariga myndigheters informationsarbete, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor.

Undersökningen visar också att många chefer vill anställa nyanlända. Närmare hälften av cheferna svarar att de ser fördelar med att anställa nyanlända (47 procent) och bara en knapp fjärdedel svarar att de inte ser några fördelar (24 procent). Anledningen till att man skulle vilja anställda nyanlända är många, men som de största fördelarna nämns att det är bra för Sverige att ta ansvar för integrationen, att det är viktigt för företag att ta socialt ansvar och att nyanlända kan skapa nya utvecklingsmöjligheter och fylla kompetensluckor på svenska privat tjänsteföretag

Kvinnliga chefer ser i större utsträckning (51 procent) fördelar med att anställda nyanlända än deras manliga kollegor (43 procent). Bara 16 procent av de kvinnliga cheferna svarar att de inte kan se några fördelar medan samma siffra bland männen är 30 procent.

– Jag tycker att det är positivt att många av våra medlemmar, som har avgörande roller i en fungerande praktisk integration, ser fördelar med och vill anställa nyanlända. Men jag förvånas över det är stor skillnad i attityd och syn på nyanlända på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor

För mer information 
Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT:
Epost: lorri@lipt.se

Kort om undersökning och rapport: Rapporten baseras på en kvantitativ webbundersökning som genomfördes bland Ledarna inom privattjänstesektor medlemmar, individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Statistiker på Ledarna valde ut 5 000 respondenter slumpvis - viktat för geografi och sektor. När det gått 10 dagar och vi hade nått fler än 1 500 respondenter stängdes undersökningen.

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 17 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.

Bifogade filer

PDF-dokument