Skip to main content

Uppdrag: Matte - Mattedetektiverna

Nyhet   •   Nov 16, 2011 15:50 CET

Mattedetektiverna är en helt ny matematikserie för förskoleklass t.o.m. årskurs 3, helt anpassad till 2011-års kursplaner i matematik (Lgr 11). Här vävs en spännande detektivhistoria in i matematikundervisningen och eleverna utmanas att hjälpa Mattedetektiverna att lösa kluriga detektivuppdrag. Fokus ligger på att väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i en inspirerande kontext. Uppgifter i 3 nivåer finns i både grundböckerna och i läxböckerna. Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte som sträcker sig från från förskoleklass till årskurs 9.

Mattedetektiverna F-klass
I förskoleklassboken får eleverna arbeta med sortering, parbildning, geometri, symmetri, mönster, antalsuppfattning, del av hel, del av antal, ordningstal, längd, vikt, volym, tid samt kombinatorik.
Boken är indelad i 5 kapitel och varje kapitel inleds med högläsning ur Deckarboken F-klass, Staden på linjalen, som resulterar i ett uppdrag som barnen ska hjälpa till att lösa. Barnen sitter i grupper, diskuterar och försöker komma fram till en gemensam lösning. De får på så sätt sätta ord på sina tankar och använda begreppen i en spännande kontext.

Mattedetektiverna Deckarboken F-klass
Familjen Nionklevs hem är i en enda röra, en sotare och en kakbagare har bytt jobb, en nybyggd stuga är alldeles sned och en vecka har plötsligt fått åtta dagar. Vad är det egentligen som händer? Följ med till den lilla staden Kalkylus och hjälp Mattedetektiverna att lösa uppdragen. Deckarboken F-klass innehåller fem stycken uppdrag där elevernas språkliga och problemlösande förmågor tränas.

Mattedetektiverna F-klass lärarbok
I lärarboken får du handledning och kommentarer till elevböckerna.

Mattedetektiverna 1A
I Mattedetektiverna 1A ligger fokus på gemensamt arbete i klassen. Den är därför lite tunnare än övriga grundböcker och innehåller enbart uppgifter på en nivå . Istället finns många tips och idéer på gemensamma övningar i lärarboken. Till varje grundbok medföljer ett laborativt kuvert för att underlätta laborativt och praktiskt arbete i klassen.

Bokens kapitel behandlar följande moment:
- Grundläggande taluppfattning 0 till 10
- Geometriska former och mönster
- Addition och subtraktion 0 till 10
- Mätning med ostandardiserade enheter
- Mynt
- Sortering i tabeller

Mattedetektiverna Lärarboken 1A
I Lärarboken 1A finns många tips och idéer på gemensamma laborativa och praktiska övningar. Här får du även handledning och kommentarer till grundböckerna, hjälp att tolka den nya kursplanen, hjälp att utforma elevernas kunskapsprofiler, tester samt kopieringsblad.

Mattedetektiverna Läxboken 1A
I Läxboken 1A hittar du läxor som är kopplade till kapitlen i Mattedetektiverna 1A. Till varje läxa finns problemlösningsuppgifter i 3 svårighetsnivåer.

Mattedetektiverna Deckarboken 1
Människorna i staden hittar inte hem till sina hus, tavlorna på museet är ändrade, ett barn är försvunnet, allting krymper… Vad är det som händer och vem är den mystiske X? Följ med till den lilla staden Kalkylus och hjälp Mattedetektiverna att lösa detektivuppdragen. Deckarboken 1 innehåller ett uppdrag till sista kapitlet i grundbok 1A samt uppdrag till samtliga kapitel i grundbok 1B. Varje kapitel i deckarboken delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när Mattedetektivernas lösning avslöjas.

Mattedetektiverna 1B
Efter den spännande inledningen i deckarboken, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper Mattedetektiverna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra Mattedetektivernas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar. Därefter följer två diagnoser som leder in eleverna på rätt spår. Spår 1 för de elever som behöver repetera grundkursen, spår 2 för de som behöver fördjupande övningar inom kapitlets moment samt spår 3 för de riktigt starka eleverna. Alla nivåer ligger parallellt på sidorna. Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina kunskaper.

Bokens kapitel behandlar följande moment:
- Talen upp till 100
- Gemetriska former
- Addition och subtraktion upp till 100
- Mynt och sedlar
- cm och meter
- Klockans hela och halva timmar
- Tabeller och diagram

Mattedetektiverna Lärarboken 1B
I Lärarboken 1B finns många tips och idéer på gemensamma laborativa och praktiska övningar. Här får du även handledning och kommentarer till grundböckerna, hjälp att utforma elevernas kunskapsprofiler, tester samt kopieringsblad.

Mattedetektiverna Läxboken 1B
I Läxboken 1B hittar du läxor i 3 svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade till kapitlen i Mattedetektiverna 1B och innehåller mycket problemlösning.

Mattedetektiverna Deckarboken 2A
Sidorna i tidningen stämmer inte, drottning Vadoros skatt innehåller hemliga meddelanden, en lunchtjuv är i farten, breven är för tunga … Vad är det som händer och vem har stulit Hypotenusas nästan färdigskrivna mattebok?
Följ med till den lilla staden Kalkylus och hjälp mattedetektiverna att lösa detektivuppdragen.
Varje kapitel i deckarboken delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedetektivernas lösning avslöjas.

Mattedetektiverna 2A
Efter den spännande inledningen i deckarboken, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper Mattedetektiverna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra Mattedetektivernas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar. Därefter följer två diagnoser som leder in eleverna på rätt spår. Spår 1 för de elever som behöver repetera grundkursen, spår 2 för de som behöver fördjupande övningar inom kapitlets moment samt spår 3 för de riktigt starka eleverna. Alla nivåer ligger parallellt på sidorna. Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina kunskaper.

Bokens kapitel behandlar följande moment:
- talen upp till 100, generaliseringar
- gemetriska former, mönster och symmetri
- addition och subtraktion 0 till 100, likheter mellan olika talområden och sambanden mellan räknesätten
- algebra
- mynt och sedlar
- längd och vikt
- gamla måttenheter
- klockan - hel, halv, kvart i och kvart över
- tabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram
- sannolikhet

Läxboken 2A
I Läxboken 2A hittar du läxor i 3 svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade till kapitlen i Mattedetektiverna 2A och innehåller mycket problemlösning.

Lärarboken 2A
I Lärarboken 2A finns många tips och idéer på gemensamma laborativa och praktiska övningar.
Här får du även handledning och kommentarer till grundböckerna, hjälp att tolka den nya kursplanen, hjälp att utforma elevernas kunskapsprofiler, tester samt kopieringsblad.

Deckarboken 2B
Skuggan av en hemsk spådom vilar över staden, fönstren på museet är för få, en pytteliten fisk är plötsligt 5 meter och Hypotenusa Fuchs har fått matteinfluensa. Vad är det som händer och varför har Huga Pluska stängt in sig i sitt kråkslott? Följ med till den lilla staden Kalkylus och hjälp mattedetektiverna att lösa fallet. Varje kapitel i deckarboken delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedetektivernas lösning avslöjas.

Grundboken 2B
Efter den spännande inledningen i deckarboken, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper Mattedetektiverna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra Mattedetektivernas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar. Därefter följer två diagnoser som leder in eleverna på rätt spår. Spår 1 för de elever som behöver repetera grundkursen, spår 2 för de som behöver fördjupande övningar inom kapitlets moment samt spår 3 för de riktigt starka eleverna. Alla nivåer ligger parallellt på sidorna. Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina kunskaper.

Bokens kapitel behandlar följande moment:
- positionssystemet: ental, tiotal , hundratal och tusental
- sannolikhet
- gemetriska former och mönster
- omkrets
- addition och subtraktion 0 till 200, likheter mellan olika talområden och sambanden mellan räknesätten
- algebra
- multiplikationstabellerna 1—5 och 10
- enkel division
- miniräknaren
- längd: m, dm, cm, mm
- volym: l, dl
- klockan - hela 5-minutrar (analog tid)
- årets indelning
- tabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram


Läxboken 2B
I Läxboken 2B hittar du läxor i 3 svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade till kapitlen i Mattedetektiverna 2B och innehåller mycket problemlösning.

Om Författarna: Anna Kavén har lång lärarerfarenhet i årskurserna 1 till 3 och har tidigare skrivit läromedel i matematik. Hans Persson är en välkänd läromedelsförfattare och föreläsare inom områdena No och matematik.

Lena Palovaara är en otroligt inspirerande och kreativ pedagog med lång erfarenhet av att arbeta i förskolan. Hon studerar nu även till lärare för de lägre åren.

Mats Wänblad är en mycket etablerad författare av barn- och ungdomslitteratur.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy