Skip to main content

Uppdrag: Matte - Mattespanarna

Nyhet   •   Nov 23, 2011 12:08 CET

Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr 11, så också i vår nya serie Mattespanarna. Viktigt är också att kunna resonera om olika strategier och kommunicera matematik - dessa förmågor får eleverna träna utifrån sina specifika förutsättningar.

Starta med högläsning om Mattespanarnas spännande mysterier i Spanarboken. Tillsammans löser ni ett matematiskt problem utifrån det ni har läst, där ni tar tillvara elevernas förförståelse för kapitlets innehåll. I grundboken arbetar ni vidare med strategier, matematiska begrepp, uppgifter och läxor i tre nivåer. De svaga eleverna tas väl om hand. På det enklaste spåret ges tydliga förklaringar igen, på ett nytt sätt.
Mattespanarna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass t.o.m. årskurs 9.

Uppdrag: Matte – Mattespanarnas grundböcker
Läs ur Spanarboken och låt eleverna hjälpa Mattespanarna att lösa kluriga spanaruppdrag. Ett tillfälle för diskussion kring olika sätt att tänka skapas. Ta tillvara elevernas tankar och lär av varandra. Eleverna tränar förmågan att välja strategier och resonera om vilka de använder vid olika tillfällen.

I grundboken möter eleverna olika typer av problemlösningsuppgifter - enskilda uppgifter, gruppuppgifter och uppgifter av en mer undersökande karaktär: både i den lite längre gemensamma grundkursen, samt i kapitlets tre nivåer. I slutet av boken finns läxor, även de i tre nivåer och ett avsnitt med ännu fler problem: Sherlock Holmes klurigheter.

Till varje grundbok finns en lärarbok, som består av:
• Handledning och kommentarer till grundböckerna
• Kunskapskrav och bedömningsmatris för varje kapitel, samt en sammanställd kunskapsöversikt
• Specialuppdrag med laborativ matematik
• Rikligt med startaktiviteter, spel och övningsblad
• Prov

Uppdrag: Matte – Spanarboken 4
Spanarboken 4 är en skönlitterär bok där eleverna utmanas när de följer berättelsen om Mattespanarna på deras äventyr och får hjälpa dem att lösa uppdragen. Genom att använda de matematiska begreppen i en inspirerande kontext, får eleven hjälp att förstå innehållet i respektive kapitel.

Fånga elevernas tankar och reflektera över olika strategier
Spanarboken 4 hör ihop med seriens grundböcker. Där får eleven sedan strategierna och möjlighet till diskussion kring problemlösning. Du som lärare vägleds hur du tillvaratar elevernas tankar för att skapa ett tillfälle att lära av varandra. Dessutom får eleverna träna sig i valet av vilka strategier de använder vid olika tillfällen.

Om Författarna: Gunnar Kryger har 30 års erfarenhet som mellanstadielärare. Han har i många år också arbetat som lärarutbildare, läromedelsförfattare och fortbildare. Andreas Hernvald har lång lärarerfarenhet i årskurserna 4 till 9 och har dessutom arbetat som matematikutvecklare. Han har även tidigare skrivit läromedel och artikel i Nämnaren. Hans Persson är en välkänd läromedelsförfattare och föreläsare inom områdena No och matematik. Lena Zetterqvist undervisar i matematik vid Lunds universitet och har börjat att skriva deckare vid sidan av.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy