Skip to main content

Taggar

Presentation - Liberalernas budget för Stockholm 2018

Presentation av Liberalernas budgetförslag för Stockholms stad 2018.

Möjligheternas stad - Liberalernas budget för Stockholm 2018

Möjligheternas stad, för frihet, trygghet och kunskap. Liberalernas budgetförslag för Stockholm 2018.

Frihet och företagande - Liberalernas företagarprogram för Stockholm

Presenterat den 31 augusti 2017

Skrivelse från Liberalerna om Kista gård

Skrivelse från Liberalerna om Kista gård

Dokument   •   2017-03-13 09:26 CET

Motion om att upprätta en staty till minne av Eva Remens

Liberalerna i Stockholms stad föreslår att en staty upprättas över liberalen Eva Remens (1910-1993), Stockholms kommunfullmäktiges första kvinnliga ordförande.

Liberalernas remissvar på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Liberalerna i Stockholms stad svarar på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

Liberalerna uppmanar Stockholms stad svara om Välfärdsutredningen (SOU 2016:78)

Skrivelse till Stockholms kommunstyrelse, 2016-11-30.

Skrivelse KS flyktingmottagande

Dokument   •   2016-11-24 10:38 CET

Brev från Migrationsverket

Brev från Migrationsverket

Dokument   •   2016-11-24 10:38 CET

reservation

Dokument   •   2016-11-23 14:06 CET

Rätt till heltid ärende

Rätt till heltid ärende

Dokument   •   2016-11-23 14:06 CET

Medborgarförslag situationen i Tensta

Medborgarförslag situationen i Tensta

Dokument   •   2016-11-15 11:00 CET

Företagare i Tensta centrum larmar om tilltagande problem med otrygghet, narkotikaförsäljning och våld i området. Medborgarförslag och svar från stadsdelsnämnden.

Budgetpresentation Liberalerna 2017

Budgetpresentation Liberalerna 2017

Dokument   •   2016-10-25 08:29 CEST

En stad för frihet och öppenhet - Liberalernas budget 2017

En stad för frihet och öppenhet - Liberalernas förslag till budget för Stockholm 2017
Brev till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) om situationen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Skickades den 23 september 2016 till finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Skrivelse scenkonsthus

Dokument   •   2016-07-26 08:43 CEST

Liberalernas skrivelse till kulturnämnden om inrättandet av ett scenkonsthus för det fria kulturlivet.

JO-anmälan

Dokument   •   2016-06-23 09:47 CEST

Skrivelse till utbildningsnämnden

Dokument   •   2016-06-22 12:25 CEST

Stockholms hamnars remissvar om farleds-  och lotsavgifter
Om Sjöfartsverkets förslag till nya farleds- och lotsavgifter