Skip to main content

Åslund (FP): Stockholm behöver en egen hemlöshetssamordnare

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 06:03 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Ann-Katrin Åslund (FP)
vice ordförande kommunstyrelsen
ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Åslund (FP): 
Stockholm behöver en egen hemlöshetssamordnare

Den senaste hemlöshetskartläggningen från den 18 april 2012 visar på det lägsta antalet hemlösa sedan kartläggningarna startade 2004, detta samtidigt som befolkningen i Stockholm ökat med drygt 100 000 invånare. Trots det så möter stadsdelsförvaltningarna hemlösa barnfamiljer som flytt från andra länder och aldrig lyckats få in en fot på bostadsmarknaden, ungdomar som av olika anledningar inte längre kan bo kvar hemma och hemlösa vuxna som fortfarande är skrivna i stadsdelen. Enheten för hemlösa möter hemlösa stockholmare som inte på mer än två år haft en fast adress i staden.

- Stockholms stad har under lång tid arbetat för att minska hemlösheten i staden men vi kan göra mer. Jag ser ett behov av en hemlöshetssamordnare i Stockholm som har en bra översyn av allt som utförs och vilka åtgärder som kan vidtas för att samordna våra resurser.

Det säger Ann-Katrin Åslund (FP) med anledning av den skrivelse som hon lade i kommunstyrelsen igår eftermiddag. Hemlöshetssamordnaren skulle ges ett samordnande ansvar mellan stadens olika förvaltningar, bolag, frivilligorganisationer och myndigheter.

- De som är hemlösa tillhör samhällets mest sårbara och är ingen enhetlig grupp. Det finns behov av olika slags stöd och hjälp. Med en hemlöshetssamordnare hoppas jag att åtgärder mot hemlöshet kan bli snabbare och mer effektiva till ett eget boende. Om alla våra verksamheter drar åt samma håll har vi störst chans att minska hemlösheten, säger Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Skrivelsen bifogas.

Fakta

Sverige har sedan 2012 en nationell hemlöshetssamordnare vars primära uppdrag är att ge landets kommuner stöd med att skapa en långsiktigt hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 


Bifogade filer

PDF-dokument