Skip to main content

Åslund (FP): Storsatsning på Spånga-Tensta

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:40 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Ann-Katrin Åslund (FP)
ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Storsatsning på Spånga-Tensta

I dag fattar kommunstyrelsen beslut om ytterligare satsningar inom ramen för Järvalyftet. I Spånga-Tensta läggs 10 miljoner kronor på trygghetsarbete som en del av stadens långsiktiga arbete för att stärka ytterstaden.

- I Spånga-Tensta har vi under flera år satsat på såväl lovaktiviteter och sommarjobb som trygghetsarbete. Även i år kommer över 600 ungdomar att få sommarjobb som organiseras av stadsdelen.

En dryg miljon kronor går till lovaktiviteter och arbetet med Samtidigt först, det samarbete som finns i stadsdelen mellan socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och polisen.

- Projektet Samtidigt först har utvecklats i Spånga-Tensta för att tidigt fånga upp barn och ungdomar i riskzonen och gemensamt arbeta långsiktigt för att också stoppa nyrekrytering till kriminalitet. Sedan vi började arbeta aktivt med ungdomarna på skolloven har brottsligheten i Tensta sjunkit mycket kraftigt.

I Tensta satsas nu 2,5 miljoner kronor till trygghetsvärdar i samarbete med bl a fastighetsägarna och lika mycket till Järva rent och snyggt .

- Projektet med trygghetsvärdar kommer nu äntligen igång till hösten. Det blir ett betydelsefullt tillskott till det trygghetsarbete som vi driver redan idag tillsammans med bland annat polisen och fastighetsägare. Jag är mycket glad att vi från hela stadens sida är beredda att satsa långsiktigt på vår stadsdel, säger Ann-Katrin Åslund (FP) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


Medel för projekt inom ytterstadsarbetet

Stadsdelsnämnd Spånga Tensta
Lovaktiviteter 2013 -0,8
Trygg i Tensta -3,0
Samtidigt Först -0,3
Utökat samarbete med föreningar i Tensta och Hjulsta -0,6
Extra insatser för att jobba med trygghet och aktiviteter -0,4
Trygghetsvärdar i Tensta -2,5
Järva rent och snyggt 2013 -2,5