Skip to main content

Barn riskerar isolering efter dom om hemundervisning

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:34 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Barn riskerar isolering efter dom om hemundervisning

I Göteborg har kammarrätten beslutat att en familj som tillhör en konservativ del av en religion har rätt till hemundervisning då de anser att den kommunala skolan inte kan tillgodose deras barns speciella behov. Barnen riskerar enligt föräldrarna att bli mobbade eftersom deras klädsel ser annorlunda ut och de har behov av bön och specialmat. Den nya skollagen har skärpt möjligheterna till hemundervisning. Synnerliga skäl behövs, till skillnad från tidigare när religion eller föräldrarnas åsikter kunde vara anledningen.

- Det är oerhört olyckligt att kammarrätten i Göteborg nu bedömer att religion, enligt den nya skollagen, kan vara en anledning att hålla barnen hemma.  Att denna isolering sanktioneras och att de beslut vi tar i utbildningsnämnder över hela landet för att få barn till skolan ska tillintetgöras är oerhört allvarligt. Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan och deras föräldrar är skyldiga att se till att de går dit. Den grundskola man skickar sina barn till ska vara en skola med tillstånd som följer läroplanens mål, en grundskola som inspekteras och som måste leva upp till grundläggande krav på undervisningen, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad.

- Jag fasar för de instängda livsöden vi dömer dessa barn till med kammarrättens goda minne. Att religiös klädsel ska anses vara ett skäl att hålla barnen hemma från skolan cementerar flickornas utsatthet och legitimierar deras föräldrars åtskillnad av könen. Jag hoppas verkligen att Göteborgs stad begär att Högsta förvaltningsrätten prövar frågan, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad.

Läs mer på Lotta Edholms blogg.