Skip to main content

Beslut fattat om ökat och nytt kulturstöd

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 15:40 CET

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Simon Rothstein Frankander
pressansvarig
076-825 16 04

Beslut fattat om ökat och nytt kulturstöd

 - Det är glädjande att vi efter en lång och öppen process nu har fattar beslut både om 15 miljoner kronor extra till kulturstödet samt om nya regler för kulturstödet i Stockholms stad. De starka synpunkter som kulturlivet haft på bristerna i de tidigare stödsystemen kommer nu att rättas till och vi får ett kulturstöd som stimulerar skapandet av mera kultur, kultur av hög kvalitet och samtidigt är långsiktigt.

Det säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av att kulturnämnden beslutat om nya kriterier, bedömningsgrunder, prioriteringar och formella villkor för kulturstöd och utvecklingsstöd. I stadens budget för 2012 kommer 15 miljoner extra anslås till det fria kulturlivet vilket betyder att staden totalt satsar 116 miljoner. Beslutet om extrastödet till det fria kulturlivet fattas vid kommunfullmäktigemötet nästa vecka.

- Jag känner mig glad över den politiska enigheten kring beslutet. Stockholmarna får nu ett stöd till kulturlivet utanför institutionerna som prioriterar alla stockholmares rätt till kultur av hög kvalitet, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

Fakta
Kommunfullmäktige gav i stadens budget för 2011 kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn av kulturstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Jag har tidigare skrivit om detta i länkarna ovan. Översynen skulle också lämna förslag till hur stödet snabbare kunde hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädda i stadens kultur- och föreningsliv.

När det nya kulturstödet nu är färdigt för politisk behandling och beslut så kan man skönja några viktiga förändringar jämfört med tidigare riktlinjer:
• Förstärkt fokus på kvalitet
• Förstärkt fokus på publik verksamhet
• Möjlighet att söka för 3-årig programverksamhet och fler ansökningstillfällen
• Ett nytt utvecklingsstöd införs
• Flerkulturella program ges högre prioritet
• Förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens och förändrat arbetssätt inom kulturförvaltningen

Se även: http://madeleinesjostedt.wordpress.com/