Skip to main content

Dags för skolakut även för gymnasiet

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 10:23 CET

Gymnasieelever som blir avstängda från Stockholms gymnasieskolor behöver en verksamhet som kan leda dem på rätt spår igen. Utbildningsförvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda införandet av en skolakut för gymnasiet.

Trygghet och studiero ska prioriteras i stadens samtliga skolor. Elever som stör undervisningen, begår allvarliga brott i skolan och utgör en fara för andra, ska inte vistas i skolan. Den grönblåa majoriteten har därför uppdragit till utbildningsförvaltningen att utreda införandet av en skolakut för gymnasieelever som blivit avstängda från sin undervisning. En verksamhet som redan finns för elever som är avstängda från grundskolan.

- Skolan måste vara en trygg plats för alla elever och det är därför enormt viktigt att ungdomar som begår brott och kränker andra elever flyttas från skolmiljön. Skolakuten innebär en chans för eleverna att bryta sitt destruktiva beteende och få en fungerande skolgång, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.

På skolakuten ska ungdomens förutsättningar och behov utredas av ett specialiserat elevhälsoteam. Det underlättar även för rektor som ska förbereda och vidta de åtgärder som krävs inför att eleven efter avstängning eventuellt kommer tillbaka till gymnasiet. Skolakuten ska också erbjuda studievägledning i de fall då program- eller skolbyte är att föredra.

- På skolakuten kommer det att finnas specialiserad personal som kan gå till botten med orsaken till problemen och hjälpa ungdomarna som vistas där att komma på rätt spår igen, avslutar Lotta Edholm (L), skolborgarråd.