Skip to main content

Dancing in the street - fyra punkter för ett mer dansant Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2010 13:01 CEST

Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus
Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd 

Malin Henriksson
pressekreterare
076-12 29 163

Dancing in the street - fyra punkter för ett mer dansant Stockholm

Stockholm har ett sprudlande kultur- och musikliv, men många spännande projekt kvävs i sin linda. Vi vill ta bort så mycket av krånglet som möjligt, och istället låta medborgarna enklare forma stadens kultur- och uteliv. Den stora utmaningen för den moderna staden är att våga släppa greppet till medborgare och entreprenörer för användningen av staden.

  • Skrota danstillståndet
  • Utöka livecheckarna
  • Öppna upp friluftsteatrarna och andra outnyttjade platser för kulturevenemang.
  • Gör det lättare för kulturentreprenörer och föreningar att starta verksamhet på outnyttjade platser i staden till exempel under broar, i parker och på rivningsfastigheter.

-Staden ska vara tillåtande. Flera av de jag talat med säger att de drar sig för att söka danstillstånd just på grund av krånglet eller rädslan för att få ett nej, säger Madeleine Sjöstedt (FP) kulturborggarråd.

Självklart måste lokaler vara säkra, och antalet personer som får vistas i en lokal respekteras. Men att dans skulle vara oordning och därmed kräva särskilda tillstånd är inte rimligt. Att dans utomhus även det kräver tillstånd är också någonting vi vill avveckla. Ljud som stör kringboende, alkoholutskänkning och brandrisk är saker som bör tas på allvar, vi tycker dock inte att dans hör dit.

- Mitt liv går ut på att få folk att dansa och att man inte ska få dansa när och var man vill känns helt sjukt, därför är jag helt för att danstillståndet ryker. säger Lång-Kalle, legendarisk klubbarrangör och DJ i Stockholm.

Det är fortfarande vanligt att musiker ”spelar på dörren”, dvs får endast en del av biljettintäkterna, men inget garanterat gage. Därför har vi infört livecheckarna - ett sätt att bidra till den kultur som verkligen efterfrågas av stockholmarna, och se till att kulturarbetarna får bättre arbetsförhållanden. Under kommande mandatperiod tänker vi utöka livecheckarna.

Det skall vara enkelt att spontant ordna kulturmöten, på de platser i staden som är avsedda för detta, och som nu ofta står tomma. Vi har tagit initiativ till att samla informationen om vilka platser som finns och hur man får tillträde till dem. Detta är ett första steg, och det nästa bör vara att skapa en utbyggd infrastruktur i form av vatten, el och ljus för att göra flera övergivna eller bortglömda scener och mötesplatser brukbara.

För att öppna upp det offentliga rummet och få liv i övergivna platser och rum i staden måste vi göra det enklare. Initiativen, idéerna kreativiteten finns bland medborgarna – från stadens sida skall vi underlätta genom att göra det enkelt att hitta dessa platser och få tillträde till dem.