Skip to main content

Dundar/Svärd/Möller: Fokus på socialtjänst i Hägersten - Liljeholmens budget

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:55 CET

Pressmeddelande

Fokus på socialtjänst i Hägersten - Liljeholmens budget

Alliansen i stadsdelsnämnden satsar på sociala områden i stadsdelens budget för 2010. Beslut om budgeten tas den 17 december där även planerna på en hundrastgård i stadsdelen ingår.

- Under 2010 satsar alliansen i Hägersten Liljeholmen på ungdomsjobb och socialtjänst. Vi kommer att fokusera på brottsförebyggande arbete genom bland annat trygghetsskapande åtgärder. Vi permanentar kvinnofridsprojektet och vår missbruksgaranti. Detta är viktiga frågor inte bara i vår stadsdel utan i hela Stockholm, säger Abit Dundar (FP).

- Medel finns avsatta för att möjliggöra mindre arbetsprojekt bland ungdomar främst bland unga tjejer. Vår tanke är att man inom stadsdelen enkelt ska kunna genomföra mindre projekt för att aktivera våra ungdomar. Arbetet kommer att ske under ledningen av våra fältassistenter, säger Lars Svärd (M), gruppledare för moderaterna i stadsdelsnämnden.

- Vi vill under 2010 även utmana våra lokala entreprenörer att få in nya unga människor på arbetsmarknaden, säger Fredrik Möller, representant för (KD) i stadsdelsnämnden.

För ytterligare information ring:
Abit Dundar (FP), 0761 290714
Lars Svärd(M), 0730-701030
Fredrik Möller(KD), 070 39 49 134