Skip to main content

​Edholm/Åslund (L): Bryt principen om ”hemtjänst till varje pris”

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:37 CEST

I Stockholm får idag två av fem i Stockholm nej när de ansöker om att få flytta till boende. Istället är praxis att kommunen beviljar mer hemtjänst så långt det går. Liberalerna i Stockholm presenterar en fempunktsplan för att bryta principen om att man till varje pris ska bo kvar hemma och istället öka valfriheten för äldre. Om detta skriver nu Lotta Edholm (L) och Ann-Katrin Åslund (L) på SvD Brännpunkt.

-  Ambitionen har länge varit att möjliggöra för fler att bo hemma och det är lovvärt, men när konsekvensen blir att valfriheten för äldre tas bort måste vi agera. Principen om ”hemtjänst till varje pris” går ut över äldres möjlighet att själva bestämma över sina liv och måste brytas, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Många vill ha ett boende i en egen lägenhet med trygghetslarm, tillgång till service och till personal som finns tillgänglig. Trots detta har äldreboenden lagts ned under en följd av år och två av fem får nej på ansökan. Det måste ändras, säger Ann-Katrin Åslund (L), gruppledare i äldrenämnden.


Liberalernas krav:

1. Bryt principen om ”hemtjänst till varje pris”. När människor får besked om att man, istället för boende som man sökt, beviljas fler hemtjänsttimmar bör det tas upp för politisk behandling.

2. Alla över 85 år som så önskar ska få plats på servicehus. Inga mycket gamla personer ska bli nekade att flytta till ett bättre boende. Idag står servicehuslägenheter i Stockholm tomma samtidigt som 43 procent av de sökande får avslag. Det är orimligt.

3. Inför en brytpunkt för rätt till äldreboende. Alla som har så mycket hemtjänst att det skulle vara en ekonomisk nollsummeaffär för det offentliga att låta dem få plats på äldreboende bör få göra det, om de vill. Denna ”brytpunkt” uppskattas ligga på ca 130 hemtjänsttimmar i månaden för en plats på vård- och omsorgsboende, enligt ett flertal studier.

4. Ersätt nerlagda äldreboenden med nya. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behöver antalet vård- och omsorgsboenden öka med minst 20 procent till 2025. Till detta kommer behovet av nya servicehus. Kommunerna måste bygga ut.

5. Se över Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen. Dessa krav innebär att merparten av badrummen på äldreboenden ses som för trånga för att ge en bra arbetsmiljö för personalen. Äldreboendena döms ut med hot om verksamhetsförbud, vilket kräver omfattande renoveringar eller nedläggningar.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86