Skip to main content

Edholm (FP): Årets lärare i Stockholm utsedda

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 15:57 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Edholm (FP):

Årets lärare i Stockholm utsedda

Stockholms stad har i dag utsett årets lärare och lärarlag. Kenneth Bergman, Enbacksskolan, får priset som årets grundskolelärare, lärarlaget Stjärnan på Sjöstadsskolan får priset som årets lärarlag i grundskolan. Magnus Jacobson, Bernadottegymnasiet får priset som årets gymnasielärare, medan Lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium får priset som årets lärarlag gymnasiet.

- Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom att dela ut pris till årets lärare och lärarlag vill vi uppmärksamma och uppmuntra de insatser och det viktiga arbete som utförs av stadens lärarkår, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Årets lärare i Stockholms stad 2014:

Grundskolan

Kenneth Bergman, Enbacksskolan
Motivering: "Kenneth Bergman utgår från varje individs förutsättningar när han i nära samarbete med eleven lotsar henne eller honom framåt. Detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Han bemödar sig till det yttersta att nå varje elev, utan undantag, och för en ständig dialog med eleverna i kunskaps- och i värdegrundsfrågor. Hans insatser bidrar till höga elevresultat i so-ämnena och till ett gott arbetsklimat på skolan. Kenneth Bergman är ett gott exempel på en lärare som efter 40 år fortfarande älskar sitt arbete, ständigt förnyar sig och prövar sina kunskaper i samtal med andra."

Stjärnan, Sjöstadsskolan
Anki Mouantri, Annika Nordahl, Charlotta Wilson, Eva-Liisa Kopra, Gunilla Finnson, Jörgen Klippmark och Sara Wetterlund
Motivering: "Samarbetet i Stjärnan präglas av kompetens, prestigelöshet, öppenhet och en stark vilja att ställa upp. För varandra och för eleverna. Arbetslaget lyfter utmaningar och vågar se utanför invanda mönster. Betygen har höjts varje år och för eleverna i årskurs 9 i december 2013 var betygen de hittills högsta för Sjöstadsskolan. Arbetslaget ger alla elever goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete. De kombinerar hög kvalitet på undervisningen med ett stort mått av omsorg, ett gemensamt ansvar och ett systematiskt kvalitetsarbete."

Gymnasiet

Magnus Jacobson, Bernadottegymnasiet
Motivering: ”Magnus är precis som en lärare ska vara. Han visar en konstant mycket hög nivå på sin undervisning. Samtliga lektioner är väl planerade och väl genomförda och hans stora intresse för sitt ämne lyser alltid igenom. Magnus är även mycket populär bland eleverna och engagerar sig mycket i dem, både i och utanför skolan. Han är en god förebild både när det gäller undervisningen i klassrummet, mentorskap och förhållningssätt till eleverna.”

Lag Språkintroduktion, Ross Tensta gymnasium
Susanna Franzén (lagledare), Kristin Cohlin Granat, Ingrid Haus, Lina Pilo, Kenny Nilsson, Sofie Nilsson, Annelie Drewsen (tjl vt14), Berna Ilan, Gerd Enqvist, Iman Pasafkand och Lisbet Westin
Motivering: ”Detta är arbetslaget som vänt upp och ner på föreställningarna om vad det innebär att undervisa nyanlända ungdomar. De har på ett fördömligt vis hittat sin egen variant på Rosskonceptet. Med språk och samhällsfrågor som röd tråd i sitt arbete har de bevisat att man med hjälp av ämnesövergripande samarbete, höga förväntningar och nytänk, kan lyckas över förväntan. Arbetslagets insatser har direkt bidragit till programmets goda rykte, både internt och externt. Lagets förmåga att inspirera varandra i nya arbetssätt och metoder i undervisningen, att tänka nytt utanför ramarna, sticker ut.

Om Årets lärare

Nomineringsförfarande: Inför 2014 nominerar rektorerna i Stockholms kommunala skolor sådana skickliga lärare och lärarlag som förtjänar uppmärksamhet. Endast behöriga och/eller legitimerade lärare kan komma ifråga. Juryn nominerar tre lärare och tre lärarlag per priskategori. Inför nästkommande år ska även lärare på fristående skolor kunna nomineras.

Jury: Juryn består av förvaltningsdirektören, grundskoledirektören och gymnasiedirektören samt elevrepresentant.

Pris: Fyra priser delas ut, till en lärare respektive ett lärarlag i grundskolan samt en lärare respektive ett lärarlag i gymnasieskolan. 10 000 kronor utgår till de vinnande lärarna och de vinnande lärarlagen får 50 000 kronor. Prissumman ska användas till kompetensutveckling.