Skip to main content

Edholm (FP): Arbetet mot barnfattigdom har gett resultat

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 11:22 CEST

Svenska Dagbladet rapporterar idag om att andelen fattiga familjer i Stockholm minskat de senaste åren, medan utvecklingen stått still i Göteborg och gått åt fel håll i Malmö. Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare för Folkpartiet i Stockholm, menar att siffrorna inte är en slump.

- Arbetslinjen ger resultat. Under Folkpartiets och Alliansens tid vid makten lyckades vi få ner antalet hushåll på försörjningsstöd till rekordlåga nivåer. Samtidigt ser vi hur decennier av vänsterstyre i Göteborg och Malmö inte leder till minskade klyftor utan tvärtom cementerar barnfattigdomen, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare för Folkpartiet i Stockholms stad.

Lotta Edholm menar att ytterligare reformer krävs för att förbättra barns uppväxtvillkor.

- Vi vill göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete genom att låta personer som tar ett jobb behålla en större andel av lönen utan att det påverkar rätten till försörjningsstöd. Vi vill också öka möjligheterna för barn i fattiga familjer att delta i idrott och kultur genom att behålla den fritidspeng som regeringen vill ta bort, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare för Folkpartiet i Stockholm.

Fakta

Svenska Dagbladet har granskat Rädda Barnens årsrapporter de senaste fem åren, som innehåller data för åren 2008-2012 (http://www.svd.se/farre-fattiga-barn-i-stockholm-men-fler-i-malmo/om/sverige). Granskningen visar att andelen barn i Stockholm som lever i fattigdom har minskat från 14 till 13 procent. Sedan början av 1990-talet har andelen minskat från ca 21 procent.

Antalet hushåll i Stockholm med försörjningsstöd var i september 2014 9267 stycken, vilket var den lägst uppmätta siffran någonsin. (Källa: Sweco/Stockholms stad, http://www.statistikomstockholm.se/attachments/article/142/EB%20m%C3%A5nadsrapport%20juni%202015.pdf)

På Folkpartiets initiativ genomfördes flera reformer under Alliansens tid vid makten för att förbättra uppväxtvillkoren för barn i fattiga familjer. Kostnaden för bredband infördes i biståndsnormen för barnfamiljer för att låta alla barn kunna göra läxorna hemma. Barnfamiljer i ekonomiska problem fick möjlighet att träffa skuldrådgivare inom en vecka. Och aspiranter vid Jobbtorg Stockholm, som hjälper personer att gå från försörjningsstöd till arbete, fick rätt till tre veckors ledighet på somrarna för att kunna vara hemma med barnen.

Sedan 1 juli 2013 har långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd som får ett arbete rätt att undanta 25 procent av arbetsinkomsten utan att det påverkar rätten till försörjningsstöd, så kallad jobbstimulans. Folkpartiet i Stockholm vill öka andelen till 35 procent i den lokala biståndsnormen i Stockholm.

Sedan 1 juli 2014 har barnfamiljer som tar emot ekonomiskt bistånd rätt till 3000 kr/år i utgifter för barns fritidsaktiviteter, så kallad fritidspeng. Regeringen har aviserat att fritidspengen kommer att tas bort i höstbudgeten. Folkpartiet i Stockholm vill att fritidspengen finns kvar i den lokala biståndsnormen.

Presskontakt: 076-12 29 486