Skip to main content

Edholm (FP): Bevara fritidspengen

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 12:30 CEST

Folkpartiet vill att Stockholms stad behåller den fritidspeng som gör det möjligt även för barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd att betala avgiften till kulturskolan, en idrottsförening eller annan fritidsverksamhet. Den rödgrönrosa majoriteten säger nej till detta.

- Att avskaffa fritidspengen gör det svårare för barn i fattiga familjer att ägna sig åt kultur och idrott. Alla barnfamiljer med försörjningsstöd ska kunna ansöka om att få avgiften för kulturskolan, en idrottsförening eller liknande verksamhet betald, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- När regeringen nu föreslår att fritidspengen avskaffas borde Stockholms stad kunna behålla den. Det är fegt av den rödgrönrosa majoriteten att inte ta strid för alla barns rätt till en meningsfull fritid, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta

Sedan 1 juli 2014 har hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd rätt att ansöka om 3000 kr/år som kompensation för fritidsaktiviteter för barn i grundskolans årskurs 4-9. Regeringen har föreslagit att fritidspengen tas bort.

På borgarrådsberedningen 19/8 2015 behandlas dels en motion av Folkpartiet om att behålla fritidspengen lokalt i Stockholm, dels ett remissvar om regeringens förslag att avskaffa fritidspengen nationellt.

Den rödgrönrosa majoriteten yrkar på att motionen avslås, och därmed att avskaffa den fritidspeng som gör det möjligt även för barn i familjer som erhåller ekonomiskt stöd att betala avgiften till kulturskolan, en idrottsförening eller annan fritidsverksamhet avskaffas.