Skip to main content

Edholm (FP): Förbättrade kunskapsresultat i Stockholms skolor

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 13:26 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Förbättrade kunskapsresultat i Stockholms skolor


De första preliminära betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 för läsåret 2012/2013 har nu blivit klara. Siffrorna pekar på en förbättrad måluppfyllelse jämfört med förra läsåret. Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar från 85,9 procent (2012) till 87,1 procent. Andelen som nått godkända betyg i samtliga ämnen har ökat från 74,6 procent (2012) till 75,5 procent. Meritvärdet har likaså ökat något från 221,7 poäng (2012) till 222,1 poäng. Den ogiltiga frånvaron minskar dessutom för tredje året i rad och nu är nere på 1,86 procent.

- En av de viktigaste uppgifterna för våra skolor är att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program. Vi kommer noggrant att analysera vilka av de insatser som gjorts detta år som har gett bäst resultat. Att den ogiltiga frånvaron återigen minskar är också glädjande, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

- Arbetet med att höja kunskapsresultaten i Stockholm fortsätter. I år har vi bland annat infört rätt till läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium för alla som behöver det. Vi har infört ett tionde skolår som vänder sig till de elever som misslyckats med grundskolan och som saknar behörighet till gymnasiet. Men fler insatser behövs. Alla elever har rätt till en bra utbildning, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.