Skip to main content

Edholm (FP): Intäkterna från trängelskatten ska stanna i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:45 CET

Folkpartiet Stockholms stadshus
Skolroteln

Lotta Edholm (FP)
Gruppledare

Karl Rydå
Presschef
076-12 29 163

Edholm (FP):
Intäkterna från trängelskatten ska stanna i Stockholm

Regeringens trängselskatteutredning föreslår att staten behåller kontroll över intäkterna från trängselskatten. Utredningen anser att övervägande skäl talar emot att föreskriftsrätten delegeras till områden med trängselskatt. Förslaget innebär att intäkterna för Stockholms trängselskatt även fortsättningsvis tillfaller staten.

-  Regeringen bör inte gå på utredningens linje. Intäkterna som trängselskatten ger måste stanna i Stockholm, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare Folkpartiet Stockholms stad.

- Trängselskatten får inte bli en skatt bland alla andra. Pengarna måste tillfalla satsningar i Stockholm. I väntan på det måste intäkterna särredovisas i statsbudgeten så att de inte används till satsningar utanför Stockholm och därmed urholkar stödet för trängselskatten, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare Folkpartiet Stockholms stad.