Skip to main content

Edholm (FP): Nominerade till årets gymnasielärare och lärarlag

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 10:49 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Edholm (FP):
Nominerade till årets gymnasielärare och lärarlag i gymnasieskolan

Stockholms stad kommer för första gången att dela ut pris till årets lärare och lärarlag. På stadens mässa för goda exempel 13 maj 2014, kommer pris att delas ut till årets grundskole- och gymnasielärare samt årets lärarlag i grundskolan respektive gymnasiet. Nu presenteras de nominerade för gymnasieskolan. Priset ska delas ut till en lärare respektive ett lärarlag i någon av stadens grundskolor respektive gymnasieskolor som gjort särskilt framstående pedagogiska insatser under året.

– Vi vill genom Stockholms stads lärarpris uppmärksamma att det finns mängder av fantastiska lärare och lärarlag ute på våra skolor. Varje dag gör lärare insatser som gör skillnad både i det stora och i det lilla. Skickliga lärare är skolans viktigaste resurs, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

– Ett stort grattis till alla de fantastiska lärare och lärarlag i gymnasieskolan som nu har blivit nominerade. Ni är förebilder för både elever och skolan i stort, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Fakta om Årets lärare

Prisutdelning: Priset delas ut en gång per år i anslutning till stadens mässa för goda exempel, första gången den 13 maj 2014.

Nomineringsförfarande: Inför 2014 nominerar rektorerna i Stockholms kommunala skolor sådana skickliga lärare och lärarlag som förtjänar uppmärksamhet. Endast behöriga och/eller legitimerade lärare kan komma ifråga. Juryn nominerar tre lärare och tre lärarlag per priskategori. Inför nästkommande år ska även lärare på fristående skolor kunna nomineras.

Jury: Juryn består av förvaltningsdirektören, grundskoledirektören och gymnasiedirektören samt elevrepresentant.

Pris: Fyra priser delas ut, till en lärare respektive ett lärarlag i grundskolan samt en lärare respektive ett lärarlag i gymnasieskolan. 10 000 kronor utgår till de vinnande lärarna och de vinnande lärarlagen får 50 000 kronor. Prissumman ska användas till kompetensutveckling.

Nominerade till årets lärare i gymnasieskolan

Anna Gustafsson Avci, Farsta gymnasium

Motivering: "Anna har en stor förmåga att driva skolutveckling både som lärare och som arbetslagsledare. Just förmågan att kombinera de båda rollerna på ett framgångsrikt sätt är skälet till att Anna nomineras. Förutom att hon är en omtyckt och god pedagog bidrar Anna starkt till skolans utveckling. Det goda resultatet blir synligt i en stadigt ökad måluppfyllelse på Barn- och fritidsprogrammet. På två år har högskolebehörigheten ökat med nästan 25 procent."

Kenneth Gonzales, Enskede Gårds gymnasium

Motivering: Kenneth är yrkesläraren (snickeri) som arbetar med formativ bedömning och digitalt lärande på ett sätt som inspirerar yrkeslärare och även andra lärare. Kenneth är också teamledaren som leder utvecklingsarbetet för alla yrkeslärare på skolan. Han har även lyft den pedagogiska diskussionen i yrkesteamet.Kenneth förenar framgångsrikt teori och praktik. Kenneth når goda resultat genom envishet och ett systematiskt arbete. Hans arbete blir synligt bland annat i hans lärarbloggar. Där synliggörs även elevernas framgångar.

Magnus Jacobson, Bernadottegymnasiet

Motivering: ”Magnus är precis som en lärare ska vara. Han visar en konstant mycket hög nivå på sin undervisning. Samtliga lektioner är väl planerade och väl genomförda och hans stora intresse för sitt ämne lyser alltid igenom. Magnus är även mycket populär bland eleverna och engagerar sig mycket i dem, både i och utanför skolan. Han är en god förebild både när det gäller undervisningen i klassrummet, mentorskap och förhållningssätt till eleverna.”

Nominerade till årets lärarlag i gymnasieskolan

Team IA , Enskede Gårds gymnasium
Moa Norell, Ellen Wahrby, Maria Lundgren, Viktor Karlsson, Linda Olsson och David Cross.

Motivering: ”Team IAs (individuellt alternativ) insatser utmärker sig genom tillsammansarbete och ett inkluderande arbetssätt. Vardagsarbetet med eleverna kopplas till forskning och beprövad erfarenhet och alla ingår oavsett befattning. Teamet har under året utvecklat sin pedagogiska modell så att den utöver individuell undervisning även erbjuder gruppundervisning för alla elever. Det syns bland annat i elevernas studieresultat.”

Lag Kalle Roos och Måns Boström, ESS-gymnasiet
Kalle Roos och Måns Boström

Motivering: ”Kalle och Måns arbetar ihop för att i möjligaste mån kunna erbjuda eleverna vad de behöver oavsett om det gäller digital kunskap eller stödjande och motiverande samtal. De har lyckats med hög måluppfyllelse och god genomströmning så att eleverna kommer vidare. De är inspiratörer och skickliga didaktiker, orädda som ständigt prövar och testar nya vägar, Kalle och Måns är också vuxna förebilder med ett tydligt ledarskap. Kalle och Måns är också goda förebilder för nya och äldre lärare.”

Lag Språkintroduktion, Ross Tensta gymnasium

Susanna Franzén (lagledare), Kristin Cohlin Granat, Ingrid Haus, Lina Pilo, Kenny Nilsson, Sofie Nilsson, Annelie Drewsen (tjl vt14), Berna Ilan, Gerd Enqvist, Iman Pasafkand och Lisbet Westin.

Motivering: ”Detta är arbetslaget som vänt upp och ner på föreställningarna om vad det innebär att undervisa nyanlända ungdomar. De har på ett fördömligt vis hittat sin egen variant på Rosskonceptet. Med språk och samhällsfrågor som röd tråd i sitt arbete har de bevisat att man med hjälp av ämnesövergripande samarbete, höga förväntningar och nytänk, kan lyckas över förväntan. Arbetslagets insatser har direkt bidragit till programmets goda rykte, både internt och externt. Lagets förmåga att inspirera varandra i nya arbetssätt och metoder i undervisningen, att tänka nytt utanför ramarna, sticker ut.