Skip to main content

Edholm (FP): Skolakuten gör skillnad

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:32 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Skolakuten gör skillnad

- Utvärderingen som gjorts visar att eleverna är mycket nöjda, de har känt sig stärkta i skolarbetet och stämningen har varit lugn och skön. Vårdnadshavarna uppskattar tryggheten och personalens stora engagemang. Föräldrarna har även märkt att deras barn blivit lugnare under placeringen. De är nöjda över ett respektfullt bemötande, både gentemot dem och gentemot deras barn, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd. 

Skolakuten startade i december 2012 och har 5-6 akutplatser för elever i årskurs 7-9. Skolakuten tar emot elever som på grund av disciplinära åtgärder tillfälligt behöver flyttas från hemskolan. Den tillfälliga placeringen är max fyra veckor. 16 elever har varit placerade på Skolakuten under vårterminen.

- Fokus på Skolakuten är alltid själva skolarbetet. Det är undervisning från första dagen och huvudmålet är att så fort som möjligt få tillbaka eleverna i ordinarie undervisning. Närvaron hos eleverna har varit nästintill 100 procent, vilket har gett goda förutsättningar för eleverna att fortsätta sin skolgång på sin ordinarie skola, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.