Skip to main content

Edholm (FP): Spetsklasser i matematik till Stockholms grundskolor

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:39 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Spetsklasser i matematik till Stockholms grundskolor

Skolverket har godkänt Stockholms stads ansökan om att starta två nya spetsklasser i matematik, på Engelbrektsskolan och Sturebyskolan. Läsåret 2014/2015 börjar undervisningen i årskurs 7, med en klass vardera i respektive skola.

– Det är väldigt glädjande att Engelbrektsskolan och Sturebyskolan får bedriva spetsutbildning i matematik. Svensk skola har haft svårt att utmana och sporra elever med en stor talang för till exempel matematik eller språk. Därför är denna satsning på två ytterligare spetsklasser i matematik viktig, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

– Matematiken är ett av skolans viktigaste ämnen och utgör en grund för ett fungerande samhälle. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyfta fram matematikens betydelse och stimulera till goda matematikkunskaper, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Fakta:

Skolverket har godkänt Stockholms stads ansökan om att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. Beslutet innebär att Engelbrektsskolan och Sturebyskolan får anordna spetsutbildning inriktad mot matematik. I spetsutbildningen får antagning till årskurs 7 göras under fem läsår från och med läsåret 2014/2015.

I dag bedrivs riksrekryterande spetsutbildning vid Spånga grundskola. Skolan deltar i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9. Utbildningarna startade i och med läsåret 2013/2014.

Andra spetsutbildningar i Stockholms stads regi:

Försöksverksamhet pågår på Globala gymnasiet med spetsutbildning inom samhällsprogrammet. På Södra Latin bedrivs spetsutbildningar inom musik och på Norra Real en lokal variant i matematik. Kungliga Svenska Balettskolan bedriver på regeringens uppdrag yrkesdansarutbildning.