Skip to main content

Edholm (FP): Stockholms gymnasieskolor har granskats av Skolinspektionen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 14:07 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Edholm (FP):
Stockholms gymnasieskolor har granskats av Skolinspektionen

Idag har Skolinspektionen presenterat sin granskning av Stockholms gymnasieskolor som myndigheten genomfört under 2012. Det är i grunden mycket viktigt att det finns en stark Skolinspektion som kritiskt granskar alla skolor, oavsett om de är fristående eller kommunala, och därmed medverkar till att dessa upprätthåller kvaliteten. Alla elever har rätt till en god utbildning, oavsett i vilken skola de går i.

Skolinspektionens granskning visar att gymnasieeleverna i Stockholm trivs och känner sig trygga i skolan. De har högre betyg än sina jämnåriga i övriga riket, fler väljer program som förbereder till högre utbildning och en högre andel uppnår också behörighet till högskolan. 

- Skolinspektionens granskning visar att stadens gymnasieskolor överlag håller hög kvalitet och att våra skolor ger eleverna en god utbildning. Staden får dock kritik på några punkter. Den mest allvarliga kritiken handlar om brister i stödinsatser för enskilda elever. Det är ett område som vi måste arbeta mer med, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Läs mer på Lotta Edholms blogg.