Skip to main content

Edholm (FP): Sveriges första Svanenmärkta förskola invigd

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2013 10:33 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Sveriges första Svanenmärkta förskola invigd

Förskolan Temmelburken 2 i Annedal i Bromma har som första förskola i Sverige blivit Svanenmärkt.  Förskolan invigdes på tisdagen och har plats för omkring 100 barn.

- Om staden ska lyckas med sin ambition att ha ett miljö- och klimatarbete i världsklass måste vi våga utmana och vara föregångare inom miljöområdet. Inte minst då det gäller att miljöklassa våra egna fastigheter. Det är därför mycket glädjande att Sveriges första Svanenmärkta förskola har byggts i Stockholm, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Svanens kriterier för förskolebyggnader gäller följande miljöområden: energi, innemiljö, material och kemikalier samt byggprocess.

- Genom att Svanenmärka förskolan Temmelburken 2 får vi, förutom en förskola med miljöprestanda i världsklass, erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp vid framtida miljömärkningar och miljöcertifieringar av stadens byggnader, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Fakta
Några exempel på vad Svanenmärkningen innebär:
• Byggprodukter får inte innehålla nanopartiklar eller vissa farliga ämnen.
• Trävaror ska komma från hållbara källor och certifierat skogsbruk.
• Fasad och takbeklädnad får inte innehålla bly eller mer än 10 viktprocent koppar.
• Klorerad plast får inte användas i invändig golv-, tak- eller väggbeklädnad.
• Vissa komponenter i fönster och dörrar ska vara producerade av minst 30 procent återvunnet polymermaterial.
• Förskolan ska ha en källsorteringsstation för minst sex avfallstyper.
• Ljudklassningen ska vara bättre än vad byggreglerna kräver.
• Dagsljusinsläppet ska vara över en viss gräns.
• Toaletterna ska vara snålspolande.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen.