Skip to main content

Edholm (FP): Toppbetyg för Stockholms förskolor

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 11:42 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Toppbetyg för Stockholms förskolor

Årets brukarundersökning i stadens förskolor visar att föräldrarnas upplevelse av Stockholms förskolor är mycket positiv. 86 procent är som helhet nöjda med sitt barns förskola. Det är det högsta resultatet sedan mätningarna inleddes. Barnen känner sig trygga, föräldrarna är nöjda med att deras barns utveckling och lärande uppmuntras och upplever att personalen på förskolan bemöter deras barn på ett respektfullt sätt.

– Jag är stolt över att Stockholms föräldrar är så nöjda med den verksamhet som deras barn möter i förskolan. Föräldrarna ser att barnen är trygga, utvecklas och har roligt. Stockholm har en förskola i världsklass. Vi har dock flera utmaningar framför oss. Det föds många barn i Stockholm och vi bygger nya förskoleavdelningar varje vecka, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

90 procent instämmer i att flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. En nyhet för i år att frågor har ställts om mat. 80 procent instämmer i att deras barn tycker att maten smakar bra och 82 procent att deras barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. 

– Nio av tio föräldrar anser att flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Det glädjer mig mycket att jämställdhet genomsyrar förskolornas verksamhet på ett så grundläggande sätt. Maten i förskolan är viktig av flera skäl. Att tidigt etablera vanan att äta en god och näringsriktig lunch är en viktig del i att bygga upp en hälsosam livsstil. Därför kommer vi från och med i år att mäta nöjdheten med maten i förskolan, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Fakta

Undersökningen inom förskolan har genomförts våren 2014. Undersökningen är en totalundersökning riktad till vårdnadshavare med barn i förskolan i Stockholm stad oavsett regiform. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på Jämför service på www.stockholm.se